No connection to server

Nutidskonstens andrahandsmarknad i Finland

Samtidskonsten berör, väcker, ifrågasätter, irriterar, behagar, den återspeglar de stora frågorna i dagens samhälle och de små stunderna i vardagen. Att köpa och samla nutidskonst och -design är att aktivt delta i konstvärldens utveckling, och delaktigheten slutar inte efter det första köpet!

Nutidskonstens andrahandsmarknad har vuxit explosionsartat under de senaste tio åren. Trenden syns även på den finländska konstmarknaden i kraftigt ökad efterfrågan.

Bukowskis introducerade en egen auktion för nutidskonst som svar på en ökad efterfrågan inom segmentet. I och med en egen auktion för nutidskonsten får även de mer krävande verken den synlighet de förtjänar och når fram till sina köpare. Mottagandet var positivt och auktionen får fortsättning nu under hösten 2016.

Laura Pohjola, specialist för nutidskonst på Bukowskis i Helsingfors, funderar kring nutidskonstens andrahandsmarknad och att samla på konst:

"Konsten är alltid aktuell, oberoende om den till sin natur är tidlös eller starkt återspeglar sin tids värderingar. Ett tidsbundet perspektiv kan ge nya tolkningar och djup men konsten har aldrig något "bäst före" -datum.

Ibland gläder ett konstverk sin ägare hela livet ut, och många samlar på konst utan en tanke på att sälja verken. Det är trots det väldigt naturligt att olika konstverk tilltalar på olika sätt under olika perioder i livet. Med tiden kanske man inser att man inte längre får fram något nytt av att se på konstverket, dialogen mellan åskådare och verk har liksom avslutats. Då är en auktion ett bra sätt att ge konstverket ett nytt liv, och att i sin tur hitta nya verk att föra dialog med. Smaken utvecklas även livet och ger nya insikter och vyer att vidga.

HELSINKI TODAY - CONTEMPORARY ART
Visning och auktion 5-12 oktober
Visningen sker på Stora Robertsgatan 12, Helsingfors

Katalogen publiceras 29 september på www.bukowskis.com

Läs mer om hela auktionen här

Bild ovan: Liu Fei, The Last Supper (The Power Of Fashion #31), säljs på Helsinki Today - Contemporary Art, utrop 11 000€

Laura Pohjola
Helsinki
Laura Pohjola
Head specialist Finnish modern and contemporary art
+358 (0)50 428 2146