No connection to server

Fotokonst i Finland

Bild ovan: Elina Brotherus, Landscapes and Escapes VI", såld våren 2016, slutpris 4 600€

Fotokonsten i Finland är en relativt ung inriktning - det var först under 1970-talet som Pentti Sammallahti instruerade sina fotografi elever att se sig själva som konstnärer. The Helsinki School, ledd av Timothy Persons, var central i utvecklingen av den finländska fotokonsten. "The Helsinki School är en grupp man ska hålla ett öga på när man ser på fotokonstnärer. Den kollektiva kvalitetsnivån är hög bland medlemmarna och där hittar man även många av framtidens stjärnor" säger Helena Laakso, specialist för fotokonst på Bukowskis i Helsingfors.

Även om fotokonsten som genre är ung i Finland växer intresset snabbt. I Finland lockas köparna av såväl de utländska, svartvita bilderna från 1970-talet framåt som av de färggrannare bilderna av finländska fotokonstnärer. De viktigaste namnen just nu är Elina Brotherus, Ola Kolehmainen, Nelli Palomäki och Eija-Liisa Ahtila. Det växande intresset har även lyft fram diskussionen om vad det är som definierar ett verk som fotokonst och vilka bilder som ska klassas som "väldigt lyckade semesterbilder." Helena Laakso jämför frågan med att skriva: "Många kan skriva en text men alla är inte Johan Ludvig Runeberg. Fotokonst görs av utbildade konstnärer vars uttryckssätt är fotografi". När det gäller fotokonst tillverkas även endast ett begränsat antal tryck som signeras av konstnären, vilket höjer värdet på verken.

Fotokostnärer gör ofta bildserier där de avbildar något specifikt tema eller en specifik plats i flera bilder. Dessa utgör sedan en helhet, en mångdimensionell berättelse om en plats eller ett tema berättad genom varje individuella bild och deras samspel. Här blandas även ofta fotokonst och fotojournalistik, och gränsen mellan de två genrerna är inte ristad i sten. Till exempel Juha Metso och Jukka Nurminen är fotografer som skickligt rör sig mellan de två genrerna i sina bilder.

Idag köper vi oftast konst som inredning, inte som samlare, vilket syns i hem och på kontor där fotokonst är populära inredningselement. Även andrahandsmarknaden för fotokonst har vuxit under de senaste åren och man byter tavlorna på väggen oftare, till exempel när man flyttar. "Samma tumregel gäller när man köper fotokonst som för all konst eller inredning - verket ska tilltala dig personligen", påminner Helena Laakso.

HELSINKI TODAY - CONTEMPORARY ART
Visning och auktion 5-12 oktober
Visningen sker på Stora Robertsgatan 12, Helsingfors

Katalogen publiceras 29 september på www.bukowskis.com

Läs mer om hela auktionen här

Kontakta vår specialist för en värdering