5
223533
Hilding Linnqvist
(Ruotsi, 1891-1984)

"Tintomara i Kolmården" (Tintomara in Kolmården, Sweden)

Signed Linnqvist. Watercolour 29.5 x 20.5 cm.

Jälleenmyyntikorvaus: Kyllä
Lähtöhinta: 

25 000 - 30 000 SEK

2 714 - 3 257 EUR

Vasarahinta: 
20 000 SEK
Alkuperä - Provenienssi

The Evlin family.

Lisätietoja

Akvarellstudie till Drottningens juvelsmycke omkring 1919. I bakgrunden till vänster Bråviken, till höger Stavsjö.

Tintomara har kommit till Stavsjö förklädd till yngling (som betjänt på herrgården kallas hon Lazuli). Man kan förmoda att den scen som akvarellstudien anknyter till är den som skildras på sid 217-223 i 1921 års upplaga av Drottningens juvelsmycke (Törnrosens bok, band IV). Platsen här i skogen är "icke dramatisk; ingenting talar". Det Tintomara håller i handen torde vara henns klarinett, som hon länge förvarat obeganad och sönderskruvad i fickan. Nu skruvar hon på nytt ihop den:

"Hon kysste den med en blick om förlåtelse. Hon satte den till munnen och begynte blåsa. Men det lät icke. Tintamara stirrade förskräckt på sitt tonlösa intrument ---
Att instrumentet ej gav ljud, kom förmodligen blott därav, att hon icke förstod att sätta ihop det rätt.
Men henns inre tycken började giva sig luft genom en ton, som i början knappast var hörbar mellan henns läppar. Men efterhand steg rösten, gick över planen kring linden och bildade ut sig till en melodi. Sedan hon återtagit den flere gånger, begynte även tankar växa fram i sinnet, och några ord åtföljde sången."

Sången hon framför är betitlad "Tintomaras sång."

Axel Elvin

Tietoa ostamisesta