MÖBLER

Möbler är ett brett samlingsnamn för funktionella och formgivna föremål från flera århundraden. Främst från 1600-talet och till och med 1900-talet. I regel kännetecknas de av olika stildrag såsom barock, rokoko, nyklassicism, jugend och funkis. Ibland är de märkta och daterade av tillverkaren. Fram till 1847 gällde skråregler i Sverige vilket innebär att tillverkningen var hårt reglerad och att endast godkända mästare fick tillverka möbler. Detta bidrog till att möblerna höll hög kvalitet vad det gällde material och utförande. Under 1900-talet kom nya samhällsideal som påverkade materialval och design. Stålrör, böjträ och plast revolutionerade möbeltillverkningen.