4
95251
Carl Skånberg
(1850-1883)

"Blommande fruktträd, Barbizon"

Signerad C. Skånberg och daterad Barbizon -78. Duk 72 x 115 cm.

Droit de suite: No
Estimate: 

60 000 - 80 000 SEK

5 714 - 7 619 EUR

Hammer price: 
125 000 SEK
Provenance

Tidigare i Professor Per Johan Wisings samlingar, Kappsta, Lidingö.
Därefter i hustrun Sophie Henriette (född Benedicks) samlingar.
Sedermera i Fil. dr. Emil Hultmarks samlingar, Sjögestabro, Östergötland.
I arv inom familjen till 2008.

Exhibitions

Galleri Modern, Stockholm, "Reinhold Norstedt, Carl Skånberg, Alfred Wahlberg", 1929, kat nr 47 (ägare Professorskan Wising).
Konstakademien, Stockholm, "Emil Hultmarks samling", 1942, kat nr 161 (under titeln "Barbizon").
Liljevalchs konsthall, Stockholm, "Friluftsmåleriets genombrott", 1944, kat nr 538 (ägare Fil. dr. Emil Hultmarks dödsbo).
Norrköpings museum, "Carl Skånberg. Minnesutställning", 20 sept - 31 okt 1946, kat nr 70 (ägare som ovan).

Literature

Viggo Loos, "Carl Skånberg -hans liv och verk", Östgöta konstförenings publikation, 1928, sid 139-140, illustrerad sid 249, nr 136.
"Svenska hem i ord och bilder", 1936, "Fil. dr. och fru Emil Hultmarks hem, Sjögestabro", omnämnd sid 195, avbildad i interiörbild från stora salongen, halvsida sid 196.
Ragnar Josephson, Sven Alfons och Bo Lindwall, "Svensk konstkrönika under 100 år", 1944, under år 1878, illustrerad.
Viggo Loos, "Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860-1885", 1945, omnämnd sid 242, upptagen i katalogdelen sid 342.
Viggo Loos, "Carl Skånberg", 1947, omnämnd sid 212-213, avbildad halvsida sid 213, upptagen i katalogen sid 375.
"Svensk konstnärslexikon", Vol. V, 1967, omnämnd sid 202.

Related content

Carl Skånberg är en av huvudgestalterna avseende det svenska friluftsmåleriets genombrott. Konstnärens fria ingivelse samt radikalism ställer honom vid sidan av de tidiga franska impressionisterna. Richard Berg räknade honom till de som spelat en betydande roll för den modernare och radikalare riktningen inom svenskt landskapsmåleri. Georg Nordensvan skrev i Stockholms Dagblad, i samband med utställningen "Svenskt måleri 1800-1885" i Liljevalchs konsthall 1921: "Vägen går [i landskapet] från Fahlcrantz till Skånberg och Hill, från ateljékomposition till omedelbart naturstudium, från skymning till ljus och luft...". Våren 1878 tillbringade Skånberg i Barbizon i sällskap av Hjalmar Sandberg, Hugo Birger, Johan Ericson och Carl Larsson, där de var inkvarterade på pensionat Girault. I ett brev daterat 11 april skriver Carl Larsson: "Skånberg har värdigast utbett mig till sin mest förtrolige och såsom ett tacksamt erkännande har jag målat hans porträtt som jag ämnar inlemna på Salonen [i Paris]. Som färg och teknik är det det bästa jag hittills gjordt". Viggo Loos beskriver Skånbergs utveckling enligt följande i "Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860-1885": I Paris börjar han 1875 sin kosmopolitiska tillvaro. Han anknyter, liksom så många av kamraterna bland landskapsmålarna, till Fontainebleauskolan och Corot men beundrar också de gamla mästarna, Rembrandt, Tizian, Velázquez. Vad han lärt visar han i den stora, brusande 'Interiör från Fontainebleauskogen' (målad året efter ankomsten). Skånberg tillade också något av sitt eget, en dristighet och bredd i skildringen av lövmassorna och det gyllene ljuset, som var något nytt i hans utveckling. Tavlan har betecknats som ett av naturalismens tidigaste manifest i vår konst. Landskapen av Barbizontyp fortsätta under hans olika uppehåll i Frankrike. 'Blommande fruktträd, Barbizon' från 1878 är gjord i Daubignys och friluftsmåleriets anda. Här finnas fruktträdens skära blom, trädkronorna och skogsbrynet i ljusare och mörkare valörer, det sommarklädda paret, som sträckt ut sig i gräset under en grå himmel". Katalognumret har genom åren förekommit i konsthistoriskt märkvärdiga sammanhang samt samlingar. Professor Per Johan Wising, tavlans första ägare, ägde ytterligare ett verk av Skånberg utfört 1878 i Barbizon, 'Gård i Barbizon'. Wisings dotter, Maria Sofia Wising (1891-1979) var mor till Raoul Wallenberg. Raoul kom att födas i morfaderns hus då fadern avlidit strax innan hans födsel. Modern gifte 1918 om sig med Fredrik von Dardel. Den kanske märkvärdigaste samling som katalognumret ingått i torde vara Fil. dr. Emil Hultmarks legendariska samling. Målningen hängde under ett antal år på framträdande plats i stora salongen på Sjögestabro.

Purchasing info
Contact specialist
Pedro Westerdahl
Stockholm
Pedro Westerdahl
Specialist Classic Art 19th/20th Century
+46 (0)8 614 08 05