69
80653
Jacob Hägg
(1839-1931)

"Svensk eskader i Öresund 1812"

Signerad J. Hägg och daterad 1925. Duk 100 x 151 cm.

Droit de suite: No
Estimate: 

400 000 - 600 000 SEK

38 095 - 57 143 EUR

Hammer price: 
Unsold
Provenance

Tidigare i Bankdirektör Erland Bengtssons samlingar, Kungsbacka (omkring 1940).
Bruun Rasmussen Kunstauktioner, Stockholm, auktion 5, 12 mars 1994, kat nr 43.
Därefter privat samling.

Literature

"Svenska Flottans Historia, band III:1", sid 34 (då tillhörande Bankdirektör Erland Bengtsson, Kungsbacka).

Related content

Tavlan visar en eskader om fem linjeskepp i Öresund. Till vänster Helsingör med Kronborgs slott. Till höger Helsingborg med Kärnan. Till höger ses även en s.k. skånsk jakt. Linjeskeppen är vid detta tillfälle, då flottan rustades för att skydda svenska kusten och även i samband med fälttåget mot Norge 1814, nästan 30 år gamla men dög fortfarande för tjänst till sjöss. Främst seglar 74-kanonersskeppet Konung Adolf Fredrik. Därefter systerskeppet Gustaf III som har eskaderchefens kommendörsstandert hissad i stortoppen. Skeppens sidor som ursprungligen var bruna med svarta smala band har nu målats om i brittisk stil med svarta sidor och vita kanonportsband. Den röda galjonen och hyttan akteröver har behållit sin röda ursprungsfärg. Efter 1814 lades skeppen i på Karlskronavarvet för att aldrig mer rustas.

Purchasing info
Contact specialist
Pedro Westerdahl
Stockholm
Pedro Westerdahl
Specialist Classic Art 19th/20th Century
+46 (0)8 614 08 05