74
234213
Gösta Adrian-Nilsson
(1884-1965)
Gösta adrian-nilsson, "aqvarell mit goldrand" (watercolor with gold stripe).
Gösta adrian-nilsson, "aqvarell mit goldrand" (watercolor with gold stripe).

"Aqvarell mit Goldrand" (Watercolor with gold stripe)

Signed G. A-N. Probably executed around 1922. Gouache, watercolour, goldcolour and pencil on blue paper 29 x 21 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

80 000 - 100 000 SEK

8 686 - 10 858 EUR

Hammer price: 
88 000 SEK
Exhibitions

Galerie Der Sturm, Berlin, probably 1922 or 1923 (label from Der Sturm on verso, however without a specific year: "Kunstausstellung Der Sturm, Berlin W9, Potsdamer Strasse 134a. Aqvarell mit Goldrand").

Related content

Detta förut okända verk utfördes av GAN cirka 1922/23. Den lilla gouachen kan ha varit med på GANs separatutställning på Der Sturm sommaren 1922, men etiketten på baksidan kan också referera till Der Sturms Gesamtschau, då galleriet ibland visade verk av sina olika konstnärer i kollektivutställningar som t.ex. under 1923. Fr.o.m. 1917 var GAN en av de tre svenska konstnärer, som Der Sturm företrädde i Tyskland. Det aktuella verket av GAN knyter an till hans syntetiskt-kubistiska stil i Paris i början av 1920-talet, då han författade sin programskrift Den gudomliga geometrien, publicerad 1922. Det finns stilmässiga likheter mellan den lilla gouachen och oljemålningen Den gudomliga geometrien från 1923 (tillhör Malmö konstmuseum). Användandet av guld i det aktuella verket är ovanligt i GANs produktion.

GAN deltog under 1910- och 20-talen ett flertal gånger i Der Sturms Gesamtschau. Han deltog också i utställningen Schwedische Expressionisten på Der Sturm 1915 (med Isaac Grünewald, Edward Hald, Sigrid Hjertén-Grünewald och Einar Jolin) och i en utställning där 1917 tillsammans med Paul Klee och Gabriele Münter samt hade den ovannämnda separatutställningen 1922.

Galerie Der Sturm grundades 1912 av publicisten och kritikern Herwarth Walden, som var gift med Nell Roslund (Walden) från Landskrona, vilken blev hans partner i Der Sturm-rörelsen. Parallellt med galleriverksamheten utgav Walden kulturtidskriften Der Sturm, som han hade grundat redan 1910. Tidskriften och galleriet blev under 1910- och 20-talen det kanske viktigaste språkröret i Tyskland för den nya modernistiska konsten i Europa. 1932 upphörde hela verksamheten.

Jan Torsten Ahlstrand

Bukowskis framför sitt varma tack till Jan Torsten Ahlstrand, konsthistoriker, författare och tidigare chef för Skissernas Museum i Lund.

Purchasing info
Contact specialist
Pedro Westerdahl
Stockholm
Pedro Westerdahl
Specialist Classic Art 19th/20th Century
+46 (0)8 614 08 05