No connection to server
470
213328

Jan Håfström

(Sweden, Born 1937)
Jan håfström, "berg".
Jan håfström, "berg".
Jan håfström, "berg".
Jan håfström, "berg".
Jan håfström, "berg".

"Berg"

Signed Jan Håfström and dated 1970. Acrylic on canvas 202 x 104 cm incl original frame.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

400 000 - 500 000 SEK

44 004 - 55 006 EUR

Hammer price: 
Unsold
Exhibitions

Moderna Museet, Spåvagnshallarna, Stockholm, "Katarina Frostenson. Jan Håfström", 1995.
Rooseum, Malmö, "Katarina Frostenson. Jan Håfström", 1994.
Kulturhuset, Stockholm, "Svensk Prisma", 1974.
Göteborgs Konsthall, "Närvarande", autumn 1970.

Literature

Exhibition catalouge; Rooseum och Moderna Museet, "Katarina Frostenson. Jan Håfström", 1994-95, reproduced page 78.

Related content

I Jan Håfströms barndomsteckningar fanns resebeskrivningar och äventyr. Drömmar om andra kontinenter och världar.

Förhållandet till naturen i konsten har förändrats genom tider och konstriktningar.
Från romantikens realistiska och storslaget andliga måleri till popkonstens distanserade bilder av natur.

Samma år som Jan Håfström målar ”Berg” reste han till New York och inledde samtalet med alla nya idéer i konsten, den experimentella filmen, landart, dansen, musiken, den abstrakta expressionismens efterdyningar och postminimalismen. Han mötte Öyvind Fahlström, Gordon Matta Clark, Robert Smithson och Susan Weil m fl i ett sjudande, sprudlande konstliv. Det var en omvälvande tid i konsten där nya tekniker prövades och gamla gränser rycktes upp.
Popkonsten tog till sig reklamens, filmens, medias och serietidningarnas uttryck och införlivade dem i konsten. Den gryende postmodernismen bidrog med ett annat seende där bilden är ett språk och delarna prövas och slipas om för att passa den nya tidens berättelser. Håfström återvände till Sverige och delade med sig av det han sett och upplevt.
I målningen ”Berg” finns bilden av ett berg. En hägring av ett snöklätt berg någonstans. Ett minne från en resa eller dröm, mellan språk och natur,
En bild mellan måleri och föremål.
Som ett avlägset eko tronar berget där, långt från människor och samhälle.
Berget är beskuret i sitt perspektiv med trädgränsen som bas och den snöklädda toppen i en uppåtsträvande vågrörelse från jordens inre upp och ut mot rymden.

Stilla och tyst ligger berget där förenklat och avskalat i bilden. En bild som kan läsas av alla oberoende av språk, erfarenhet och tid.

Monica Nieckels

Purchasing info
For condition report contact specialist
Karin Aringer
Stockholm
Karin Aringer
Specialist Photography, Contemporary Art
+46 (0)702 63 70 57