No connection to server
17
256047

A pair of Erik Karlström steel and brown leather chairs,Stockholm ca 1965

Estimate
6 000 - 8 000 SEK
548 - 731 EUR
577 - 769 USD
Hammer price
6 000 SEK
Purchasing info
For condition report contact specialist
Eva Seeman
Stockholm
Eva Seeman
Chief Specialist Modern and Contemporary Decorative art and design
+46 (0)708 92 19 69
A pair of Erik Karlström steel and brown leather chairs,Stockholm ca 1965

.

Wear.

Saleroom notice

Erik Karlström född år 1917.

Provenance

Ritad till Medborgarhuset Örebro, uppfört år 1957-65, vilket ritades av arkitekterna Erik & Tore Ahlsén. Inredningen ritades av Erik Karlström samt Åke Axelsson.

Literature

Claes Caldenby, "Medborgarhus i Örebro", White Arkitekter förlag 1990. Se sid 15.

More information

Modellen ritad av inredningsarkitekt Erik Karlström för Medborgarhuset i Örebro, invigt år 1965.
Erik Karlström (1917-2005)
Utbildade sig på Konstfack i Stockholm med Carl-Axel Acking som huvudlärare. Karlström kom sedermera att arbeta på Ackings arktitektkontor och var med och ritade inredningen till Hotell Malmen.
År 1952 anlitades Karlström av Peter Celsing till att inreda T-banan. Uppdraget omfattade allt från tågens inredning till spärrar och andra symboler.
Erik Karlström hade kontor tillsammans med Åke Axelsson år 1961 - 1967 därefter eget kontor.