69
299103
Isaac Grünewald
(1889-1946)

"Far och son" (Isaac and Ivan)

Signed Isaac. Executed in 1917. Canvas 72 x 53.5 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

2 000 000 - 2 500 000 SEK

214 823 - 268 528 EUR

Hammer price: 
Unsold
Saleroom notice

Tillägg i utstälningsinformation: National museet, "Konstnärspar kring sekelskiftet", 2 mars - 14 maj 2006.
Skagens museum, "Nordiska konstnärspar omkring 1900", 23 juni - 17 september 2006.

Provenance

The artists family.

Exhibitions

Liljevalchs konsthall, Stockholm, "Det sjungande trädet", 8 September - 5 November 1989, Cat no 67.
Liljevalchs konsthall, Stockholm,"Sigrid Hjertén", 17 March – 28 May 1995.
Norrköpings Konstmuseum, "Sigrid Hjertén & Isaac Grünewald - modernismens pionjärer", 3 March - 20 May, 2002, Cat no 47.
Arken, Ishöj, Danmark, "Sigrid Hjertén & Isaac Grünewald-modernismens pionjärer", 16 June - 2 September, 2002.

Related content

”Förenkling, storhet, uttrycksfullhet, klarhet – se där den nya konstens lösen” Så inleder Isaac Grünewald en av sina föreläsningar som står att läsa i skriften ”Isaac har ordet”. Citatet passar väl in på auktionens målning föreställande ”Far och son/Ivan och Isaac”. Tillkommen under den för konstnären produktiva men turbulenta perioden 1914-17 uppvisar den alla karakteriska drag för Isaac Grünewalds måleri från den här tiden. Bakgrunden är något skissartad, bestående av rumsliga förenklingar som balanseras av en yta fylld av ”dramatik” – i detta fall de båda figurerna. I målningen möts formelement mot varandra på ett spännande sätt, den mjuka dekorativa linjen som utgörs av konstnärens huvud och arm bryter elegant mot väggens strama linjer. Den dansande lilla pojken och den lite ”frånvarande, läsande och piprökande fadern” utgör tillsammans en dekorativ helhet – att Henri Matisse var en konstnär som Isaac Grünewald inspirerades av står klart! Den röda färgen är den dominanta och ges här en varm, innerlig ton i kontrast till den kalla färgen som dominerar fönstret – målningens ljuskälla. Att kalla ljusfält framkallar varma skuggor och att varma ljusfält framkallar kalla skuggor var något som Isaac Grünewald och även hans maka Sigrid Hjertén var ytterst medvetna om och man ser tydligt att denna ”optiska problematik” sysselsätter konstnären i auktionens målning liksom i andra verk från denna period.
Far och son är intressant inte endast ur målerisk aspekt, det är ett annorlunda självporträtt som skiljer sig ifrån de flesta som Isaac Grünewald målar. Bernard Grünewald skriver i sin bok ”Orientalen – Bilden av Isaac Grünewald i svensk press 1909-1946” att många av konstnärens självporträtt, förutom ”stolthet, sturskhet och anspråksfullhet” även har en ”gnutta ironi och karikatyr över sig”. Det finns inte så mycket av varken ironi eller sturskhet i detta porträtt – tvärtom är det en ovanligt vardaglig Isaac Grünewald som avbildas.
Målningen är också speciell eftersom den avbildar far och son tillsammans i en hemmiljö. Isaac Grünewald målade gärna sin familj på semesterorter eller på utflykter men den här typen av framställning är mer typisk för Sigrid Hjerténs bildvärld. Konstnärsparet inspirerade naturligvis varandra och man kan i ”Far och son” tänka sig att Isaac Grünewald sneglat på hustruns bilder. Dock skiljer sig framställningen åt inte minst vad gäller rekvisitan. I rummet är det välstädat och Iváns leksaker syns inte till – de ligger alltid huller om buller i Sigrid Hjerténs interiörer. Kanske ett uns av faderlig auktoritet? Det ska vara lugnt och harmoniskt när far läser - sonen är på lekhumör och tycks vilja påkalla faderns uppmärksamhet genom sin piruett. En charmerande skildring av förälder och barn som många säkert kan känna igen sig i!
Sammantaget kan konstateras att målningen är något alldeles särskilt intressant i Isaac Grünewalds produktion från perioden 1914-17 – inte minst den fint skildrade stämningen mellan far och son vittnar om Isaac Grünewalds stora måleriska register!

Purchasing info