No connection to server
151
395716

Axel Törneman

(Sweden, 1880-1925)

"Dansösen" (The dancer)

Signed A. Törneman. Executed in Paris 1902.05. Canvas 35 x 28.5 cm.

Droit de suite: No
Estimate: 

60 000 - 80 000 SEK

5 630 - 7 510 EUR

5 390 - 7 190 USD

Hammer price: 
95 000 SEK
Import VAT

Import VAT (12%) will be charged on the hammer price on this lot. For further details please contact customer service +46 8-614 08 00.

Provenance

Beijers Auktioner, Stockholm, auction 53, Moderna höstauktionen, 2 - 3 december 1991, cat No 482.

More information

Axel Törnemans målning "Dansösen" som är utförd under hans tid i Paris är ett belysande exempel på hur han inspirerades utav stadens moderna konstströmningar. Målad med starka och rena färger, ansatta med korta penseldrag, är den en påtaglig brytning mot de dova och symbolladdade verken från studietiden i Tyskland. Törneman var en av de tidigaste svenska konstnärerna som sökte sig til Paris vid 1900-talets början och åren som han vistades i staden, 1902-05, blev en period av experimenterande med färg, teknik och motiv. Från allt det han mötte i den nyskapande franska konsten hos bl.a. Vincent van Gogh och Paul Gauguin sammanförde han ett personligt och eget uttryck. Påverkad av konstnärer som Toulouse-Lautrec hämtade Törneman sina motiv från det han upplevde i sin vardag och han ville återge Paris energiska nattliv, något som han åstadkom mästerligt i hans imponerande arbete "Nattcafé" som utan tvivel är ett av den svenska modernismens viktigaste genombrottsverk.

I "Dansösen" fångar Törneman en uppträdande Cancan-dansös mitt i ett uppträdande. Färgpaletten är kraftfull och utmanande och penseldragen bär uppenbar påverkan från van Goghs måleri . När Axel återvände till Stockholm efter sina år i Paris förde han med sig de nya influenserna vilket bidrog till att påskynda den moderna konstens genombrott i Sverige. Med sin konst kom han att bli en betydelsefull länk mellan de unga konstnärerna med deras krav på färgens förnyelse och den äldre generationens mer traditiondbundna ideal.

Purchasing info