No connection to server
283
906854

Tor Bjurström

(Sweden, 1888-1966)
Estimate
8 000 - 10 000 SEK
701 - 876 EUR
729 - 912 USD
Hammer price
10 000 SEK
Covered by droit de suite

By law, the buyer will pay an artist fee for this work of art. This fee is 5% of the hammer price, or less. For more information about this law:

Sweden: BUS
Finland: Kuvasto

Purchasing info
Image rights

The artworks in this database are protected by copyright and may not be reproduced without the permission of the rights holders. The artworks are reproduced in this database with a license from Bildupphovsrätt.

For condition report contact specialist
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Head of Art, Specialist Modern and 19th century Art
+46 (0)707 78 35 71
Tor Bjurström
(Sweden, 1888-1966)

Bredgade 66, Copenhagen

Signed TB. Canvas 45.5 x 55 cm. Verso marked X136 (Fredrik Bjurström's list).

Provenance

Konstnärens kvarlåtenskap
Frederik Bjurström (konstnärens son).

More information

Tor Bjurström kom till Paris 1908 och stannade där längre än de flesta; först 1914 tvingade världskriget honom därifrån. Under krigsåren sökte sig många ur den yngre skandinaviska konstnärsgenerationen till Köpenhamn. Bjurström kom dit 1916 och skaffade sig en ateljé vid Lykkeholms allé i Frederiksbergsområdet strax väster om stadens centrum. Frederiksberg var på den tiden en idyllisk plats, bestående i huvudsak av gles bebyggelse och små trädgårdar. Motivet till Gårdsträd, Köpenhamn har, liksom Bjurströms mycket snarlika målning Dansk gårdsinteriör med fruktträd, troligtvis hämtats från just denna fridfulla miljö. Båda målningarna är utförda i en lättsam och ljus kolorit med rosa och blå inslag och en svepande lätt, nästan litet sökande penselföring – drag som är utmärkande för Bjurströms ”veka” stil. Då ingen av målningarna är daterad går det inte att med säkerhet fastställa att de utförts under Bjurströms vistelse i Köpenhamn under krigsåren (han gjorde även kortare återbesök där åren 1930-, -31 och –32), men stilistiskt är det ändå i den ”veka” perioden de bör anses höra hemma.