No connection to server
290
944105

Ivan Ivarson

(Sweden, 1900-1939)
Ivan Ivarson, "Landskap, Frankrike"/"Promenad vid havet".
Ivan Ivarson, "Landskap, Frankrike"/"Promenad vid havet".
Ivan Ivarson, "Landskap, Frankrike"/"Promenad vid havet".

"Landskap, Frankrike"/"Promenad vid havet"

Canvas 66 x 80 cm.

Droit de suite: No
Estimate: 

250 000 - 300 000 SEK

23 600 - 28 400 EUR

24 000 - 28 800 USD

Hammer price: 
420 000 SEK
Provenance

Galleri God Konst, Gunnar Hjortén, Gothenburg.
Authenticaed on verso by the artist's sister Märta Taube-Ivarson.

More information

Ivan Ivarsons målningar är aldrig direkta avbildningar, snarare är de fyllda av hans varma känslor för naturen. Måleriet är expressivt och ofta intensivt skälvande i sin koloristiska styrka. Han målar himlen, havet, jorden, kvinnan och barnet, de element som för Ivarson stod för drömmen om naturens lustfyllda härligheter. Professor Torgny Segerstedt, tillika huvudredaktör på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, stödde Ivarson och tack vare denne fick han möjlighet att göra studieresor under det sena 1920-talet. Resorna gick till Italien och Frankrike, det var viktiga år för Ivan Ivarson, han utvecklade sitt måleri i en mer klangfull koloristisk riktning – färgen och ljuset fascinerade honom mycket vilket ger sig tillkänna i den aktuella målningen.

Enligt uppgift stod målningen kvar på konstnärens staffli i Frankrike vid tiden för hans bortgång 1939.

Purchasing info
For condition report contact specialist
Amanda Wahrgren
Stockholm
Amanda Wahrgren
Specialist Modern Art, Prints
+46 (0)702 53 14 89