77
1029975
Linn Fernström
(Born 1974)

"Flicka gör korstecknet"

Signed Linn Fernström and dated 2007 a tergo. Canvas 50 x 70 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

40 000 - 60 000 SEK

3 968 - 5 952 EUR

Hammer price: 
95 000 SEK
Provenance

Lars Bohman Gallery, Stockholm.

Related content

Linn Fernström är en kontrasternas konstnär. Ytterligheter får plats i hennes ofta stora dukar; det vackra möter det groteska, det idylliska krockar med det skrämmande, det skira blandas med det kraftfulla och det stora samspelar med det lilla. Kanske är det helt enkelt så att Linn Fernström är konstnären som målar Livet. Utan att värdera de ingredienser som fyller våra dagar och år med händelser och intryck på någon inbördes skala, låter Linn Fernström dessa figurera om vartannat och hand i hand samspela på en av konstnären given plats. Linn Fernström är en dirigent som med järnhand styr en experimentell orkester. Låter det som en paradox? Ja kanske, men just däri ligger hennes styrka och särart.

Linn Fernström intar en särställning i den svenska samtidskonsten. Envis och enträgen och fullkomligt ointresserad av trender har hon skapat sig en egen plattform.

Vid födseln väcks barnets seende ögonblickligen. Av alla sinnesförnimmelser som ska drabba barnet under dess liv är seendet det mest efterhängsna. När blicken tänds släcks ron. Hunger kan stillas, tystnad kan uppsökas, men seendet… Aldrig mer skall ögat finna ro, inte ens i sömnen sover seendet. Endast döden bryter blickens boja.

Purchasing info
Contact specialist
Louise Wrede
Stockholm
Louise Wrede
Specialist Contemporary Art
+46 (0)739 40 08 19