457
1030869
Bror Hjorth
(1894-1968)

"Skön Anna"

Signed Bror Hjorth. Executed in 1936. Canvas 99.5 x 99.5 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

1 500 000 - 1 800 000 SEK

141 376 - 169 651 EUR

Hammer price: 
Unsold
Provenance

M. Sc. Yngve Kullenberg.
Thence by descent to the present owner

Literature

Bror Hjorth, "Mitt liv i konsten", Stockholm 1967, listed on p. 201.

Related content

I sin bok ”Bror Hjorths Hus – en katalog över huset och samlingarna” skriver, före detta museichefen för Bror Hjorths Hus, Küllike Montgomery följande om Bror Hjorths måleri: ”Under 1920-talet målade Bror Hjorth ett fyrtiotal oljemålningar men under 1930-talet bara elva.”

1930-talet innebar det stora genombrottet för Bror Hjorth i konstkritiska kretsar. Han arbetar främst med skulptur under denna period men det exklusiva antal målningar han åstadkommer visar en spännande utveckling. Hans tidigare expressionistiska och primitiva måleri går mot en mer naturalistisk återgivning. Modelleringen i dessa målningar blir vid den här tiden mjukare, färgen svalare och stilen mera sober, nästan klassisk. Det ligger också nära till hands att tala om klassicism vid betraktandet av dessa målningar som ofta är mycket skulpturala i sitt uttryck. De kompositionsmässigt finstämda samt väl avvägda och balanserade målningarna präglas påfallande ofta av en dekorativ helhetsverkan där enskilda detaljer framhävts av konstnären för att uppnå maximal dekorativ verkan.

Auktionens ”Skön Anna” är ett fint exempel från på Bror Hjorths storhet som porträttör och modellmålare. Den, till synes, strama kompositionen tillförs spänning och energi genom de motsatsförhållanden konstnären skapat. Horisontaliteten i väggen i bakgrunden motverkas av diagonalerna i golvets träplankor och i bordets placering. Organiska former samt kontrasterande primärfärger tillförs genom blomsterbuketten och Annas kläder i blått i rött samt den lysande gula pallen och visar på hans mästerliga känsla för färg. Bror Hjorth för också in ett skulpturalt element genom reliefen som är placerad på golvet.

Purchasing info
Contact specialist
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Specialist Modern Art, Prints
+46 (0)70 778 35 71