29
1098844
A Gustavian late 18th century table by Georg Haupt (master in Stockholm 1770-1784), not signed.

Veneered with colored birch, amaranth, rosewood, lemon tree, buxbom and green-colored maple. Mounts of gilded brass. Two drawers. Intarsia of female head medallion flanked by flowers. Brass castors. Length 67,5, width 38,5, height 74,5 cm. Key included.

The top with cracks. Traces from sewing utensils.

Droit de suite: No
Estimate: 

1 000 000 - 1 500 000 SEK

96 246 - 144 370 EUR

Hammer price: 
2 000 000 SEK
Provenance

Countess Sofia Lovisa Mörner af Morlanda (1762-1821) married 1792 to Johan Wilhelm Sprengtport, Baron Sprengtporten (1720-1795). His estate inventory 1796 records at Sparreholm (Sörmland) "1 Sybord med inlagt arbete och förgyllning hörer till Grefvinnans Sänkammare" (a sewing table inlayed work gilding for the countess bedroom), almost certanly refering to the auctions table.
Thence by decent his sons daughter daughter Ulrika Strömfelt (1854-1916) married 1874 to Gustaf Celsing (1843-1921). His estate, sold Bukowskis A226, 22-23 september 1921, kat nr 168, pl 12.
Consul General Karl Bergsten (1869-1953), his collection, acquired at above auction.
Private collection.

Literature

Svenska Hem i ord och bilder, Albin Roosval, 1916: Beylon, Ulriksdals och Haga slotts ståthållarebostad, samt öfverkammmarherre Gustaf Celsings hem, page 141, the lot pictured page 140.

Samling Bergsten Stockholm III, Stockholm 1950, ed Karl Asplund: Spread V, nr 1.

Sylvén, Torsten, Mästarnas möbler, Värnamo 1996, the lot pictured page 166-167.

Lagerquist, Marshall, Georg Haupt Ebeniste du Roi, Nordiska museets handlingar, nr 92, 1979, compare depicted table, nr 67 page 200-201, which is signed and dated by Georg Haupt 1777. It has great similarities to the auction lot, both in terms of intarsia and gilt bronzes.

Related content

GEORG HAUPTS DAMARBETSBORD

Auktionens damarbetsbord av Georg Haupt är till storlek, form och dekorering närmast identiskt med ett bord som han har signerat och daterat ”fait par George Haupt Ebeniste du Roy à Stockholm l’an 1777”. Det som skiljer bordens intarsiadekor är skivans medaljongmotiv, samt mindre variationer av linjeorneringen. Även sargens rika dekor av förgylld mässing är likadan. Skivans övergripande intarisadekor återfinns även på två Haupt-sekretärer från 1778 på Tullgarns slott, samt på ett damarbetsbord av Haupt i Kungl. Husgerådskammaren (inv.nr 217).

Ett av Haupts favoritmotiv på möbler var medaljonger med antikiserande mans- och kvinnohuvuden i profil. Porträttmedaljongen förekom redan på Haupts mästerstycke och kan härledas till Jean-Charles Delafosses förlagor i Nouvelle Iconologie Historique från 1767. Porträttet på Haupts mästerstycke föreställer drottning Lovisa Ulrika. I regel föreställde dock figurhuvudena ingen bestämd person. Haupt beskrev själv motivtypen som ”inlagd Medaillon och antiquet hufvud” i en räkning till prinsessan Hedvig Elisabeth Charlotta 1777.

Från sina år i Paris hämtade han även dekoren i form av ett rutmönster fyllt med blomrosetter, s.k. grillage- eller quadrillagedekor, eller som Haupt själv kallade det ”rosetter uti mosaique”, eller bara ”mosaique”, vilket var dåtidens franska benämning.

Purchasing info
Contact specialist
Henrik Åberg
Stockholm
Henrik Åberg
Specialist Furniture and Works of Art
+46 (0)8 614 08 37