No connection to server
453
1295639

Sven Jonson

(Sweden, 1902-1981)
Sven jonson, "svarta figurer".
Sven jonson, "svarta figurer".
Sven jonson, "svarta figurer".
Sven jonson, "svarta figurer".
Sven jonson, "svarta figurer".
Sven jonson, "svarta figurer".
Sven jonson, "svarta figurer".
Sven jonson, "svarta figurer".
Sven jonson, "svarta figurer".
Sven jonson, "svarta figurer".

"Svarta figurer"

Signed Sven Jonson and dated -31. Canvas 51 x 51 cm. Verso marked with no. 10.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

200 000 - 250 000 SEK

19 802 - 24 752 EUR

Provenance

Engineer Egon Östlund.
Gift from Egon Östlund's family to Torsten Ahlstrand 1952 (after the death of Egon)
Gift to Jan Torsten and Hanna Ahlstrand from Torsten Ahlstrand 1962.

Exhibitions

Galleri Modern, Stockholm, "Halmstadgruppen", February - March 1931, cat no. 10.
Göteborgs konstförening, "Halmstadgruppen", August 1932, cat no. 13.
Helsingfors konsthall, "Halmstad-gruppen", 1934, cat no. 4.
Liljevalchs konsthall, Stockholm, "Halmstadgruppen", 25 February - 19 March 1939, cat no. 29.
Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Halmstadgruppen 60 år. Halmstad – Berlin – Paris
– Halmstad”, 7 April – 4 June 1989, cat no. 12.
Konstakademien, Stockholm, "Halmstadgruppen 1929-1949", April 1949, cat no. 3.
Skånska konstmuseum, "Halmstadgruppen", 17 November - 8 December 1968, cat no. 3.
Borås Konstmuseum, "Halmstadgruppen 40 år", 16 - 30 mars, 1969, cat no 2.
Lund konsthall, "Halmstadgruppen 50 år", 1979.
Liljevalchs konsthall, Stockholm, "Halmstadgruppen 60 år", 1989, cat no. 6.
Amos Andersson "Föreningen Nutidskonsts 50-årsjubileumsutställning", 6 October - 26 November 1989, cat no. 43.
Mjällby Konstgård, ”I Légers ateljé”, 10 July – 2 October 1994.
Thielska Galleriet, ”1920–talets nordiska avantgarde”, 18 November 1995 – 21 January 1996.
Mjällby konstgård, ”Ett gränslöst äventyr”, 10 July – 19 September 1999.
Sveriges Allmänna Konstförening, utst. med svensk konst från 1920–talet,
16 October – 21 November 1999.
Mjällby Konstgård, Erik Olsons 100–årsutställning, 6 May – 16 September 2001.
Mjellby konstmuseum, ”Fernand Léger”, 29 May – 28 August 2005.
Mjellby konstmuseum, "Otto G. Carlsund och konkretfiaskot i Stockholm 1930", 13 June - 29 August 2004, cat no. 34.
Lund konsthall, "Lunds konsthall 50 år", 31 March - 20 May 2007.

Literature

”Konst i svenska hem”, vol. 3, listed p. 140 collection no 165: ”Förste Maskiningenjör Egon Östlund, Norra vägen 4, Halmstad”.
Folke Holmér, Erik Lindegren & Egon Östlund, ”Halmstadgruppen. Waldemar Lorentzon – Axel Olson – Erik Olson – Esaias Thorén – Sven Jonson – Stellan Mörner”, 1947, ill halfpage (illustration 117).
Exhibition catalogue, Folkrörelsernas konstfrämjande, "Halmstadgruppen", 1953, catalogue no. 83, mentioned and ill. p. 6.
(red) Viveca Bosson, ”Halmstadgruppen 50 år”, 1979, ill p. 65.
Viveca Bosson, ”Halmstad-Berlin-Paris. Målar-resa genom 20-talet. Carlsund - Clausen - GAN - Jonson - Mörner - Lorentzon - A.Olson - E.Olson - Thorén – Österblom kring Archipenko – Léger – Ozenfant”, 1984, ill p. 295.
Jan Torsten Ahlstrand, ’Halmstadgruppen – ett kollektiv av individualister’, aarticle in (red) Louise Robbert, ”Halmstadgruppen 60 år. Halmstad – Berlin – Paris – Halmstad”, 1989, mentioned and ill. p. 27.
Mjellby konstmuseum, "Otto G. Carlsund och konkretfiaskot i Stockholm 1930", Halmstad 2004, exhibition catalogue, ill p. 120.
Viveca Bosson, ”Halmstadgruppen. A force in 20th century Swedish art”, 2009, ill in colour p. 139.

Related content

"1926 kom Sven Jonson genom Egon Östlunds förmedling i kontakt med Gösta Adrian-Nilsson (GAN), och det var ett möte som gav honom stimulerande impulser. Vid den tiden tog hans första konstruktiva målningar form. Redan i en del av dessa arbeten kan man se personliga särdrag. Barndoms- och ungdomsårens viktigaste naturupplevelse hade för Sven Jonson varit havet: den vilande horisontens oändliga stillhet under rymdens mäktiga välvning eller stormvågornas rytmiska svall. Havet ingår som ett viktigt element i en del av de plangeometriska arbetena, t. es. "Svarta figurer" (1931). De flesta av dessa målningar karakteriseras av en lugn och harmonisk ytposition med få, väsentliga element. Tekniskt sett är de ytterst omsorgsfullt utförda med fina variationer i ytbehandlingen." ur Utställningskatalogen, Folkrörelsernas konstfrämjande, "Halmstadgruppen", 1953, katalog nr 83, sid 5-6.

Auction info
Purchasing info
For condition report contact specialist
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Head of art, Specialist Modern Art
+46 (0)707 78 35 71