No connection to server
517
1352458

Gösta Adrian-Nilsson

(Sweden, 1884-1965)
Gösta adrian-nilsson, "kvarnen" (the mill).
Gösta adrian-nilsson, "kvarnen" (the mill).
Gösta adrian-nilsson, "kvarnen" (the mill).
Gösta adrian-nilsson, "kvarnen" (the mill).
Gösta adrian-nilsson, "kvarnen" (the mill).
Gösta adrian-nilsson, "kvarnen" (the mill).
Gösta adrian-nilsson, "kvarnen" (the mill).

"Kvarnen" (The mill)

Verso dated 21/2 19. Canvas laid down on cardboard 58 x 47,5 cm .

Droit de suite: Yes
Estimate: 

250 000 - 300 000 SEK

25 025 - 30 030 EUR

Hammer price: 
800 000 SEK
Related content

I februari 1919 deltog GAN i Februarigruppens utställning på Liljevalchs. Inför arbetet med denna utställning lärde GAN känna Carl Kylberg. Jan Torsten Ahlstrand skriver: ”Men han (GAN reds.anm) såg i Kylberg ”en personlighet över de vanliga måtten” (dagboken 13/2 1918), och det framgår av hans följande dagboksanteckningar att det en själarnas sympati, som utvecklades mellan de båda udda konstnärsgenierna.” (Ahlstrand, GAN, Signum 1982, sid 142).
GAN skriver vidare i sin dagbok den 21 februari 1919 om ett motiv som Kylberg har inspirerat GAN till : "Ock så - så målar jag idag en kvarn. Men icke är det den kvarnen. Den är min kvarn - med det svartblå skovelhjulet, svängande i vitt, orange, brunt, rött med vingar blott antydda uppe i det blåvioletta. Romantik!"

Purchasing info
For condition report contact specialist
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Head of art, Specialist Modern Art
+46 (0)707 78 35 71