No connection to server
171
1431084

Anders Krisár

(Sweden, Born 1973)
Estimate
20 000 - 25 000 SEK
1 800 - 2 250 EUR
1 880 - 2 350 USD
Hammer price
16 000 SEK
Droit de suite

Droit de suite is a right granted to artists or their heirs, in some jurisdictions, to receive a fee on the resale of their works of art. By law, the buyer pays an artist fee for certain works of art. This fee is 5% of the hammer price, or less.

For more information about this law:
Sweden: BUS
Finland: Kuvasto

Purchasing info
Image rights

The artworks in this database are protected by copyright and may not be reproduced without the permission of the rights holders. The artworks are reproduced in this database with a license from Bildupphovsrätt.

For condition report contact specialist
Karin Aringer
Stockholm
Karin Aringer
Specialist Photography and Contemporary Art
+46 (0)702 63 70 57
Anders Krisár
(Sweden, Born 1973)

"Janus 3", 2006

Signed Krisár and numbered 3/6 verso. C-print mounted to glass 40 x 50 cm.

Literature

Anders Krisar, "Anders Krisar", 2011, illustrated on full page p. 151.

More information

Sandhini Poddar skriver följande rader om Krisárs serie "Janus":

Krisárs praktik kan kanske sammanfattas som en livslång utforskning av meningen med döden, men inte utan dess följdsats – livet. Hans kromogeniska fotografier från 2006, Janus liksom det ikoniska porträttet Mist Mother (2006), inbegriper bilder av kroppen i olika stadier av tillblivelse: osynlighet och synlighet; dimma och kropp. Utsuddandet av kroppen genom lång exponeringstid fungerar symboliskt, tillsammans med motsvarande utradering av kultur, historia och minne, så som det exemplifieras i den övergivna hemmiljön i dessa bilder. Krisár fotograferade Janus-serien i en våning som tillhörde en läkare i Stockholm, komplett med flagnande färg och spår efter tidigare tavlor, ett vittnesbörd om de sextio år sedan födseln som läkaren tillbringat där. ”Man känner att hans liv sitter i väggarna”, säger Krisár, ”precis som man känner det i Sonjas kläder.”[1] Janus, den romerske guden över det förflutna och framtiden, och således tidens gud, står på tröskeln mellan två rum och överlåter åt oss att avgöra åt vilket håll han ska gå.