No connection to server
592
1461767

Arne Kavli

(Norway, 1878-1970)
Estimate
100 000 - 125 000 SEK
9 090 - 11 400 EUR
9 520 - 11 900 USD
Hammer price
75 000 SEK
Covered by droit de suite

By law, the buyer will pay an artist fee for this work of art. This fee is 5% of the hammer price, or less. For more information about this law:

Sweden: BUS
Finland: Kuvasto

Purchasing info
Image rights

The artworks in this database are protected by copyright and may not be reproduced without the permission of the rights holders. The artworks are reproduced in this database with a license from Bildupphovsrätt.

For condition report contact specialist
Amanda Wahrgren
Stockholm
Amanda Wahrgren
Specialist Modern Art, Prints
+46 (0)702 53 14 89
Arne Kavli
(Norway, 1878-1970)

Elegant woman

Signed A. Kavli and dated -16, Canvas 84,5 x 73,5 cm.

Provenance

Erik and Ingeborg Sköld.
Thence by descent to the present owner.

More information

Arne Kavli fick sin första utbildning i norska Bergen och kom efter en kortare period i Antwerpen till Köpenhamn 1898 och inledde där studier för Peder Severin Kröyer. Efter studierna i Köpenhamn vistades Kavli under åren 1900-1914 i Paris där han tog starka intryck av bland annat neoimpressionismen. Denna riktning hade inletts av Georges Seurat under 1880-talet och hade sin utgångspunkt i impressionismen. Utmärkande för stilen var att konstnärerna vanligen anlade färgerna i små prickar på duken, även kallat pointillism.

Kavlis koloristiska register är stort och penselföringen ofta spontan. Han strävade efter att målningarna skulle ge en verkan genom både dekorativ och koloristisk enhet. Hans favoritmotiv hämtade han ofta från de omtyckta och folktäta kaféerna kring Oslos paradgata Karl Johan eller från andra populära mötesplatser.

I det aktuella porträttet har Kavli avbildat en elegant kvinna iklädd hatt med flor sittande vid ett bord. Färgskalan är kylig bortsett från den varmt röda bordsduken.