No connection to server
826
1548814

Gösta Adrian-Nilsson

(Sweden, 1884-1965)
Estimate
300 000 - 400 000 SEK
26 800 - 35 700 EUR
28 400 - 37 900 USD
Hammer price
370 000 SEK
Covered by droit de suite

By law, the buyer will pay an artist fee for this work of art. This fee is 5% of the hammer price, or less. For more information about this law:

Sweden: BUS
Finland: Kuvasto

Purchasing info
Image rights

The artworks in this database are protected by copyright and may not be reproduced without the permission of the rights holders. The artworks are reproduced in this database with a license from Bildupphovsrätt.

For condition report contact specialist
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Head of Art, Specialist Modern and 19th century Art
+46 (0)707 78 35 71
Gösta Adrian-Nilsson
(Sweden, 1884-1965)

"Marin Francais" (Sailor song)

Signed Gösta Adrian-Nilsson and monogram signed and dated G. A-N Paris 22. Watercolour, pencil and ink on paper, 56 x 38.5 cm (image).

Provenance

Artist Waldemar Lorentzon (1899‑1984), Halmstad, acquired directly from the artist in the 1920s.
Subsequently gifted to his grandchild Johanna Fries, Gothenburg, in the late 1970s.
Galerie Bel’Art, Stockholm.
Private collection.

Exhibitions

Galerie Bel'Art, Stockholm, "Gösta Adrian-Nilsson: GAN – Works on paper 1915-1924", 25 April-4 June 2015, cat. no. 19.

More information

"Marin Francais" torde vara ett mer eller mindre "nyupptäckt" verk av GAN, i det att kompositionen ursprungligen inköptes direkt av konstnären i Paris för att därefter ha ärvts inom familjen.
"Kompositionen tillhör en motivkrets som GAN arbetade med omkring 1922, där minsta gemensamma nämnaren är att inspirationen till konstverken hämtades från sjömansvisor.

En bevarad utställningskatalog från Lund 1925 upptar under avdelningen "Tempera och akvarell" nummer 57-60 (rimligen 4 separata konstverk) under titeln "Sea-Songs". Benämningen i fråga sticker ut i det avseendet att samtliga övriga verk (med undantag av "Steeplechase") har svenska titlar/benämningar.

Mycket talar för att det var GAN själv som valde den engelska benämningen på verken. Valet av språk faller sig också ganska naturligt, ty även om det företrädesvis torde ha varit franska matroser som var avbildade förefaller de aktuella sjömanssångerna ifråga vara hämtade från en brittisk tradition.

Förgrundens typiskt franska matros (i vit mössa med krönande röd pom-pom) är avbildad i kubistiskt maner med omgivande siffra ("3") samt bokstäver, där bokstäverna omväxlande avbildas som fragment av ord eller fullständiga dito. Uttydbara ord utgörs av "Café" (vilket förtydligar var matrosen befinner sig) samt "Aux". Fragmentariska ord återfinns i form av "Mari" (Marin?) och "Flot".

Det sistnämnda är speciellt intressant då det förmodligen anspelar på Flotte (Flotta). Ordet i fråga känns igen från två omtalade målningar av GAN, från året innan: 1921. Det första exemplet utgörs av "Flotte" / "Flotta" / Franska matroser (olja på duk, 81 x 45 cm, såld på Bukowskis Moderna vårauktion 2012, privat ägo) och det andra av "Komposition med bokstäver" / "Vive le cubisme" (Göteborgs Konstmuseum).

Vad som emellertid främst relaterar auktionens komposition till de ovan omnämnda "sjömanssångerna" är det språkband som GAN komponerat in i målningen. Det förvisso felstavade inslaget lyder: "Far away fom may nayti". Orden bör anspela på meningen "Far away from my native home", vilket är namnet på en annan gouache från tiden. Denna andra gouache ställdes, tillsammans med "Rolling Home", ut under avdelningen "Folkvisor, sagomotiv och sjömansvisor" på GANs stora retrospektiva utställning på Liljevalchs i Stockholm 1958 och tillhörde enligt utställningskatalogen Nationalmuseum.

Artist

Gösta Adrian-Nilsson is most notable as a visual artist, and he is a pioneer of Swedish modernism. He studied at the Tekniske Selskabs Skole in Copenhagen and later for Johan Rohde at Zahrtmann’s school in Copenhagen. As an avant-gardist, Nilsson was constantly searching for new influences. In Berlin, he was influenced by the circle around the radical magazine Der Sturm, through Kandinsky and och Franz Marc. In Paris through Fernand Legér and the artists in his circle. GAN was an eclectic in the positive sense of the word. He took the the artist styles of the 1900s and created new impressions. Symbolism, cubism, futurism, expressionism, constructivim and Theosophy were the colours occupying his internal pallet. He had a sharp eye for the masculine and his painting was often energized by the vitality of modern technology, vibrant eroticism, and echoes of tyrants. No other Swedish modern artist exhibits such a unique style.

Read more
Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?