No connection to server
1063283

Gunnar Löberg

(Sweden, 1893-1950)
Gunnar löberg, oil on canvas signed and dated 1931.
Gunnar löberg, oil on canvas signed and dated 1931.
Gunnar löberg, oil on canvas signed and dated 1931.
Gunnar löberg, oil on canvas signed and dated 1931.

GUNNAR LÖBERG, oil on canvas signed and dated 1931.

Port with blue boats. 64 x 46,5 cm.

Losses of color.

Droit de suite: Yes
Location:
More information

”Trots att det är få som egentligen känner till Gunnar Löberg har han blivit en konstnärernas konstnär – en överklassens Dick Bengtsson. Men där Bengtssons liv präglades av självdestruktivitet och misär, levde Löberg ett ekonomiskt förspänt liv i Djursholm, arbetade som officer innan han valde att studera på Althins målarskola och Konstakademien.
Löberg lyckades dock aldrig dechiffrera sin omvärld och hans konstnärliga sökande blev alltmer exkluderande.
Katalogen till utställningen på Konstnärshuset 1927, vittnar om att det då handlade om en pretentiös konstnär, som på fyra språk, förklarade de 30 målningarna. Men när tavlorna sedan visades var de omgärdade av rep, för att hålla besökarna på behörigt avstånd så att inte alstren kontaminerades av baciller. När den förvirrade publiken inte gav Löberg den uppskattning han tyckte sig förtjäna, gick han in i en depression.
Färgerna blev dunklare och motiven kom så småningom att avspegla den studieresa Gunnar Löberg gjorde i Polen och Tyskland. Vid sin död (1950) hade Löberg visat 225 oljemålningar, som idag är spridda över landet.
Verken är fortfarande svårgenomträngliga, trots sina glada färger och på ett sätt enkla motivvärld. Men hans övertygelse om färgens förmåga som själens spegel, vittnar samtidigt om en mysticism långt utöver det vanliga.
Kanske var det därför Gunnar Löberg fanns med i telefonkatalogen 27 år efter hans dödsruna publicerats? Fortfarande vet ingen vet varför.”
Erica Treijs, SvD, 28/10 2008.

Purchasing info
Contact
Amanda Wahrgren
Stockholm
Amanda Wahrgren
Specialist Modern Art, Prints
+46 (0)702 53 14 89

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: mon - fri 9 am - 5 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: mon - fri 9 am - 1 pm
+358-9-668 91 10

Customer Service
Auction closed
Hammer price
17 500
S
E
K
1 696
E
U
R
1 910
USD
Estimate
20 000 SEK
The auction is closed.
Accepted minimum price is met
Bid history (10 bids)
4
Jun 25, 2018 9:58 PM
17 500 SEK
2
A
Jun 25, 2018 9:58 PM
17 000 SEK
4
Jun 25, 2018 9:58 PM
17 000 SEK
2
Jun 24, 2018 6:11 PM
16 500 SEK
4
Jun 20, 2018 5:22 PM
16 000 SEK
All times are in CET