No connection to server
1233605

Kjartan Slettemark

(Norge/Sverige, 1932-2008)

KJARTAN SLETTEMARK, poster, offset in colours, 1975.

"Bojkotta Juntan! Stoppa Chilematchen". Sheet size 60 x 44 cm.

Unframed, soft creases, minor spots.

Droit de suite: Yes
Location:
Related content

Kjartan Slettemarks affisch gjordes åt Aktionsgruppen Stoppa Chilematchen 1975.
På grund av militärkuppen ledd av general Pinochet i Chile 1973, då president Allende störtades och dog, ansåg många att Sverige inte skulle spela tennis mot Chile. Från Svenska tennisförbundets sida resonerade man att sport och politik inte hörde ihop. Flera tusen demonstranter samlades i Båstad där matchen skulle spelas med uppsåt att Stoppa matchen! I samband med detta spelade Hoola Bandoola Band in singeln ”Stoppa matchen” som ett inlägg i debatten. All royalties från försäljningen gick till den chilenska motståndsrörelsen.

Purchasing info
Contact
Johan Jinnerot
Stockholm
Johan Jinnerot
Specialist Old master paintings
+46 (0)739 400 801

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: mon - fri 9 am - 5 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: mon - fri 9 am - 1 pm
+358-9-668 91 10

Customer Service
Auction closed
If you have a similar object we can help you with an up-to-date valuation. We have the highest final prices in Scandinavia. Contact.
Estimate
2 500 SEK
The auction is closed.