1237138
Dawid (Björn Dawidsson)
(Sweden, Born 1949)
Dawid, pigment. signed and numbered 2/5. dated -0.
Dawid, pigment. signed and numbered 2/5. dated -0.
Dawid, pigment. signed and numbered 2/5. dated -0.
Dawid, pigment. signed and numbered 2/5. dated -0.

DAWID, pigment. Signed and numbered 2/5. Dated -0.

"FSCC #2". The car is a Lamborghini Miura. 69 x 49 cm. Incl frame: 91 x 71 cm.

Unexamined out of the frame. Frame with minor wear.

Droit de suite: Yes
Location:
Literature

"Dawid - This is a photograph", 2015, compare p. 364.

Related content

Dawid har sedan 1970-talet ställt ut på ledande gallerier och institutioner i Sverige och internationellt, med separatutställningar bland annat i Stockholm, New York, Paris, London och Berlin. Han har publicerat ett stort antal böcker och kataloger och däribland utkom 2001 Beautiful Frames på Steidl med text av Michael Mack. Dawid är en av de svenska fotografer som tidigt ställde ut på Camera Obscura, 1980.
Det stora genombrottet för Dawid ägde rum med utställningen Rost på Fotografiska Museet i Moderna Museet 1983. Motivet var rostiga föremål som lagts på ett ljusbord och fotograferats. Den var epokgörande inte minst på grund av hans ifrågasättande av dokumentärbegreppet och invanda föreställningar om fotografi, men också det genomförda sätt på vilket utställningen gestaltades. Ramarna var lackröda, en färg som återkom på omslaget till katalogen.
År 2004 tilldelades Dawid Konstnärsnämndens stora pris för sin konstnärliga gärning och betydelse i samtiden.

Med Serien FSCC leker Dawid med betraktaren, vad är det som inte stämmer? Det fotograferade objektet (bilen) är ett intresse som kommer från barndomen då bilbanan var en kär leksak. Det är fortfarande ett stort intresse för Dawid, hans samling omfattar ca 600 modeller som Dawid byggt själv med utgångspunkt från Le Mans. Dawid fotograferar bilarna minutiöst i en specialbyggd låda, för att få den perfekta bilden.
24 heures du Mans är en tävling som körs på Circuit de la Sarthe utanför Le Mans i Frankrike. Le Mans 24-timmars har körts årligen sedan starten 1923, med undantag för åren runt andra världskriget det är det största enskilda racet i världen jämte Indy 500.

Purchasing info
Contact
Marcus Kinge
Stockholm
Marcus Kinge
Specialist Prints
+46 (0)739 40 08 27

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: mon - fri 9 am - 5 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: mon - fri 9 am - 1 pm
+358-9-668 91 10

Send a message
Auction closed
If you have a similar object we can help you with an up-to-date valuation. We have the highest final prices in Scandinavia. Contact.
Estimate
20 000 SEK
The auction is closed.