1238651
Proveniens: E. Ph. Pladecius (1758-1827), präst i Nacka och Erstavik
Proveniens: e. ph. pladecius (1758-1827), präst i nacka och erstavik.
Proveniens: e. ph. pladecius (1758-1827), präst i nacka och erstavik.
Proveniens: e. ph. pladecius (1758-1827), präst i nacka och erstavik.

Philippe de Commines:

Grundelighe beskrifwelse om allehanda wichtige handlingar som emellan konung Ludwijk then elleffte […] aff Frankrijke och then nampnkunnige krijgshiälten hertigh Carl aff Burgund […]: sedan och hwadh sigh uthi konung Carl then ottondes aff Franckrijke regiments tijdh/ räknandes ifrån åhr 1464 in til 1497 effter Christi börd uthi Frankrijke och Engeland uthi Burgund och Nederland thesslijkes uthi Italien om konungerijket Neapolis sigh hafwer förluppit och tildraghit. […] Uthtolkat och förswenskat aff Erico Schrodero.

Stockholm, I. Meurer, 1624. 29 x 19 cm. [8] + 424 sid. Titelsidan tryckt i rött och svart samt med svenska riksvapnet.

Samtida pergamentband med solkiga pärmar och senare pergamentrygg, blå snitt, sprickor i pergamentet samt i för- & eftersättsbladen längs det invikta pergamentets kant. Titelbladet solkigt i yttermarginalen och med flera små bläckfläckar, veck och småskador och spridda småfläckar samt några fuktfläckar i övre marginalen de första trettio sidorna. Namnteckningar: Laur (Lars) Stierner och Eric Philip Pladecius.

Droit de suite: No
Location:
Literature

Collijn, Sveriges bibliografi 1600-talet, sp. 183.

Related content

Översättaren Ericus Schroderus (1575-1647) var korrektor över kronans tryck med tillägget att han i egenskap av ”translator regius” skulle låta översätta sådant som kunde anses nödvändigt och nyttigt. Han grundade ett eget tryckeri och förlade själv många av sina översättningar. Eric Philip Pladecius (1758-1827) var präst i Nacka och Erstavik 1798-1808 och samlade historisk information om sin hembygd.

Purchasing info
Contact
Lisa Mothander
Stockholm
Lisa Mothander
Appraiser
+46 (0)767 81 06 02

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: mon - fri 9 am - 5 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: mon - fri 9 am - 1 pm
+358-9-668 91 10

Send a message
Auction closed
If you have a similar object we can help you with an up-to-date valuation. We have the highest final prices in Scandinavia. Contact.
Estimate
3 000 SEK
The auction is closed.