1238963
Med ett kapitel av Linné, 1770
Med ett kapitel av linné, 1770.
Med ett kapitel av linné, 1770.
Med ett kapitel av linné, 1770.
Med ett kapitel av linné, 1770.
Med ett kapitel av linné, 1770.
Med ett kapitel av linné, 1770.

Samuel Rogberg & Eric Ruda

Historisk beskrifning om Småland i gemen, i synnerhet Kronobergs och Jönköpings lähner, ifrån äldsta, til närwarande tid, om thess politie, natural-historia, bergwärk, kyrko-stat, folkmängd, hushållning, kyrkor, slott och herregårdar, med mera mines wärdt.

Karlskrona, Kongl. amiralitets boktryckeriet, 1770. 16,8 x 10,2 cm. [16] + 1040 sid. Med några träsnitt i texten som avbildar runinskrifter.

Samtida ngt nött halvfranskt band, ryggen med upphöjda bind. Främre spegeln med gamla anteckningar och en liten fläck av sigillack. En rostfläck har förorsakat obetydlig textförlust på sid. 287/8. Enstaka samtida marginalanteckningar. Med Gustaf Elfstens namnteckning och Harald Thorssons exlibris. Har senare tillhört Kurt Winberg

Droit de suite: No
Location:
Literature

Warmholtz, Bibliotheca historica Sueo-Gothica, 478. Soulsby, A catalogue of the works of Linnæus, 1057.

Related content

Med företal av J. Rogberg. Kapitlet om Smålands naturalhistoria på s. 16-26 är av Carl von Linné.

Purchasing info
Contact
Lisa Mothander
Stockholm
Lisa Mothander
Appraiser
+46 (0)767 81 06 02

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: mon - fri 9 am - 5 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: mon - fri 9 am - 1 pm
+358-9-668 91 10

Send a message
Auction closed
If you have a similar object we can help you with an up-to-date valuation. We have the highest final prices in Scandinavia. Contact.
Estimate
5 000 SEK
The auction is closed.