No connection to server
1322290

Art exhibition catalogs futurism, suprematism etc, 19 vol

Art exhibition catalogs futurism, suprematism etc, 19 vol.
Art exhibition catalogs futurism, suprematism etc, 19 vol.
Art exhibition catalogs futurism, suprematism etc, 19 vol.

C 30 x 28 cm, or less.

Wear due to age and use.

Droit de suite: No
Location:
Related content

Innehåller bl a kataloger till några av Centre Pompidous epokgörande utställningar om modernismen i Europas metropoler och utbytet mellan dem; katalogen till den stora mönstringen av futurismen över världen med bl a representation av GAN på Palazzo Grazzi i Venedig hösten 1986; katalog till utställningen The Spiritual in Art som visades i Los Angeles, Chicago och Haag 1986-87 där Hilma af Klints andliga måleri för första gången visades för en större internationell publik; katalogen till den första mer heltäckande utställningen om Kasimir Malevich, i Amsterdam 1989, möjliggjord av perestrojkan i Sovjet från mitten av 1980-talet och framåt; Pontus Hulthéns katalog till utställningen The Machine på MOMA i New York 1968 där Anders Österlin stod för formgivningen och PLM tillverkade katalogens pärm i plåt med relief och tryck; samt även Herwart Waldens Einblick in Kunst, 6:e upplagan 1924 m m m m.

Purchasing info
Contact
Jan Ahlklo
Malmö
Jan Ahlklo
Appraiser
+46 (0)767 66 16 46

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: mon - fri 9 am - 5 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: mon - fri 9 am - 1 pm
+358-9-668 91 10

Customer Service
Auction closed
If you have a similar object we can help you with an up-to-date valuation. We have the highest final prices in Scandinavia. Contact.
Estimate
2 500 SEK
The auction is closed.