No connection to server

Bokband med Karl XII:s chiffer, 1706

Bokband med Karl XII:s chiffer, 1706

Johan Schmedeman:

Kongl. stadgar, förordningar, bref och resolutioner, ifrån åhr 1528. in til 1701 angående justitiæ och executions- ährender. 1-2.

Stockholm 1706. 4:o. (20 x 16 cm.) Med 2 graverade planschblad. Ej kollationerad: saknar några blad på slutet. Ett par blad i början med gamla hörnlagningar och omfattande textförlust, men dessa blad föreligger även i dubbletter utan skador. Säljs som bokband utan några garantier beträffande inlagan.

Trevligt samtida pergamentband, troligen med proveniens från ett statligt verk eller liknande. Bandet smutsat och nött, ryggen med kort spricka, samtida påskrifter om innehållet, pärmarna med blindpräglat krönt namnchiffer för Karl XII (i egenskap av den i vilkens namn boken utgavs). Senare blå för- & eftersättsblad.

.

Auction closed
If you have a similar object we can help you with an up-to-date valuation. We have the highest final prices in Scandinavia. Contact.
Estimate
2 500 SEK
The auction is closed.
Purchasing info