No connection to server

Ewald Dahlskog

(Sweden, 1894-1950)
Ewald Dahlskog
(Sweden, 1894-1950)

Ewald Dahlskog, oil on panel, signed and dated -44.

Untitled. 54 x 65 cm.

Surface dirt

More information

I Moderna Museets samling ingår sjutton verk av Ewald Dahlskog, däribland verken ”Fiskarstugor, Lofoten” och ”Den mörka kanalen”.

Ewald Dahlskog var en mångsidig och hyllad konstnär. Han växte upp i Stockholm som son till en boktryckare. Redan i unga år utförde han illustrationer till trycksaker och utbildade sig till litograf vid Centraltryckeriet i Stockholm. Under åren som följde vidareutbildade sig Dahlskog vid Tekniska skolan och Konstakademien där han vid erhållen examen mottog Konstakademiens kanslermedalj. Genom stipendium från Konstakademien kunde Dahlskog bege sig ut och inhämtade inspiration från såväl Bohusläns skärgård som Italien, Frankrike och Tunisien. Själv betraktade sig Ewald Dahlskog främst som målare och han fångade sin omvärld med stor energi och glädje.

Med stor entusiasm ägnade sig Ewald Dahlskog åt en mängd olika konstformer och var verksam inom både måleri, illustrationer, glaskonst, keramik och intarsia-arbeten. Under sin livstid blev han känd för att utveckla intarsian från möbeldekoration till en självständig konstform för bildskapande och de stora konstnärliga uppdragen som följde gjorde Ewald Dahlskog erkänd världen över.

Bland Dahlskogs mest kända verk offentliga återfinns intarsia-arbetet på dörrarna till Stora salen i Stockholms Konserthus (1926), utsmyckningarna av Ivar Kreugers Tändstickspalatset och det omfattande intarsiaarbetet för M/S Stockholm.

Ewald Dahlskog var sedan ungdomen en äventyrlig och vittberest herre; de flesta europeiska länder hade sett honom som gäst och inte minst medelhavsländerna i Nordafrika. Redan under ungdomsåren hade Dahlskog utfört ett stort antal målningar i stockholmska husentréer. Målningarna karaktäriserades av en något stram linjeföring som låg nära det arkitektoniska och denna stil skulle följa konstnären genom åren. Ewald Dahlskogs måleri låg också nära den expressionistiske Cézanne och Matisse-skolan men även Kandinsky samt kollegan och vännen Leander Engström var viktiga inspiratörer.
Ewald Dahlskog beskrevs som arbetsmyra av vännerna och var i sitt konstnärskap en gränsöverskridare. Ewald Dahlskog verkade med framgång inom måleri, glas, intarsia och keramik.
Måleri och grafik var väsentliga konstnärliga ingredienser, dessutom skulle Dahlskog göra sig känd som en mästare på det svåra och komplicerade hantverksområdet intarsia, där han erhöll många monumentala uppgifter, inte minst genom arkitekten Ivar Tengbom.

Auction closed
If you have a similar object we can help you with an up-to-date valuation. We have the highest final prices in Scandinavia. Contact.
Estimate
16 000 SEK
The auction is closed.
Purchasing info
Contact
Mollie Engström
Stockholm
Mollie Engström
Assistant Specialist Art
+46 (0)70 748 22 63

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: Monday – Friday 9 am – 1 pm, 2 pm – 5 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: Monday – Friday 9 am – 1 pm
+358-9-668 91 10

Customer Service