No connection to server

Pierre Olofsson

(Sweden, 1921-1996)
Pierre Olofsson
(Sweden, 1921-1996)

Pierre Olofsson, mixed media, signed.

Image size 45 x 26,5 cm.

Ingen anmärkning

More information

Pierre Olofsson föddes 1921 i Paris. Han växte upp i Stockholm och utbildade sig på Otte Skölds målarskola och vid Kungliga Konsthögskolan. Han verkade som målare, grafiker och skulptör. Pierre Olofsson tillhörde "1947 års män", där bland andra Lage Lindell, Olle Bonniér och Lennart Rodhe ingick.

Pierre Olofsson var den ende av 1947 års män som förblev renodlad konkretist. Han tog intryck av tysk-schweiziske konstnären Paul Klee, vars konst ledde honom till ett geometriskt byggande av roterande rundlar. Genom ovalernas och spiralernas växlande placering – framför och bakom - uppnådde han illusion av rörelse och utnyttjade samtidigt färgkontraster för att skapa rumsverkan. Olofsson fullföljer konkretisternas tanke att konsten skall samordnas med vårt dagliga liv.

Pierre Olofssons bildkonst består av gränsområden mellan aktiva ytor och organiska delar som tillsammans bildar kraftfält och tillför både rörelse och energi. Hans konst skapar en virvlande rytm och rotation, som uppstår då färgernas livgivande former kommer i kontakt med varandra. Pierre Olofssons konst har beskrivits som abstrakt poesi med en spröd, ibland scenisk fantasi-arkitektur.

"Konstäventyret Pierre Olofsson började 1947 med utställningen "Ung konst" på Färg och Form. Två år senare framträdde han på Galerie Blanche tillsammans med Arne Jones, Karl Axel Pehrson och Olle Bonniér under samlingsbeteckningen "Konkret". Sedan kom han att ägna sig mycket åt offentlig konst under öppen himmel: väggmålningar och skulpturer.
Inte minst i de stora utsmyckningarna kom vattnet att spela en viktig roll, synliggjort även i de vattenspelande skulpturerna i trädgården på Ljusterö.”
Ur Dagens Nyheter 30/3 1996

Auction closed
If you have a similar object we can help you with an up-to-date valuation. We have the highest final prices in Scandinavia. Contact.
Estimate
18 000 SEK
The auction is closed.
Covered by droit de suite

By law, the buyer will pay an artist fee for this work of art. This fee is 5% of the hammer price, or less. For more information about this law:

Sweden: BUS
Finland: Kuvasto

Purchasing info
Image rights

The artworks in this database are protected by copyright and may not be reproduced without the permission of the rights holders. The artworks are reproduced in this database with a license from Bildupphovsrätt.

Contact
Mark Sjöberg
Stockholm
Mark Sjöberg
Specialist Art, Prints
+46 (0) 707 88 84 72

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: Monday – Friday 9 am – 1 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: Monday – Friday 9 am – 1 pm
+358-9-668 91 10

Customer Service
Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?