No connection to server
1395318

Hanna Frosterus-Segerstråle

(Finland, 1867-1946)
Hanna frosterus-segerstråle, mother and child.
Hanna frosterus-segerstråle, mother and child.
Hanna frosterus-segerstråle, mother and child.
Hanna frosterus-segerstråle, mother and child.

Hanna Frosterus-Segerstråle, Mother and child.

Sign.1892. Pastel on paper 110x86 cm.

Wear due to age and use. With slightly buckled paper. Not examined out of frame.

Droit de suite: No
Location: Mastgatan 4-6, Gamla Hamnen, 00160 Helsingfors - T56
Provenance

The family of the artist.

Exhibitions

"Three generations", Tammisaari Museum, 19.2.-15.3.1987.
"Privaatti 88-Finnish art from private collections, Art Gallery Helsinki, 1988.
"Hanna Frosterus-Segerstråle", Hämeenlinna Art Museum, 25.5.-8.9.2002.
"Helene Schjerfbeck and her artist sisters", Retretti Art Centre, Punkaharju, 5.5.-29.8.2010.

Literature

"Hanna Frosterus-Segerstråle", publications by Hämeenlinna Art Museum 1/2002, depicted on p.35.
Riitta Konttinen, "Naiset taiteen rajoilla-Naistaiteilijat Suomessa 1800-luvulla", Tammi, Helsinki, 2010. Depicted on p.182.

More information

Pastellen ”Mor och barn” från 1892 är ett nyckelverk i Hanna Frosterus-Segerstråles produktion. Verket var även synnerligen betydelsefullt för konstnärinnan själv och hängde alltid på paradplats i hennes hem. Tavlan kan beskrivas som ett inre självporträtt och den symboliserar hela hennes syn på moderskapet.

Hanna Frosterus-Segerstråle var bara 16 år när hon träffade sin blivande man, teologistuderande Albert Segerstråle, år 1884. De förenades i sin gemensamma syn på tro och andlighet och gifte sig år 1889. Tillsammans fick de åtta barn, ”Mor och barn” målade hon kort efter att det andra barnet, Lennart, föddes.

Verket är skapat i dämpade nyanser av bruna, gråa och benvita toner, vilket ger ett asketiskt intryck, samtidigt utstrålar det harmoni och rofylldhet. Bildens unga mamma sitter på en sängkant och betraktar kärleksfullt sitt barn som sover i hennes famn. Den fria handen håller hon på bibeln. Miljön indikerar att modellen är från enkla förhållanden.

Bara ett år före tillkomsten av ”Mor och barn” höll Finska Konstnärers en omfattande utställning på Ateneum, vars motto var att betona det unga och livskraftiga i finländsk konst och utställningen anses av många vara startskottet för den finska ungsymbolismen. Hanna Frosterus-Segerstråle deltog först fr.o.m. 1893 i dessa utställningar, men hon var säkerligen mycket intresserad av hur de nya strömningarna fick fotfäste i Finland, då förebilden var den franske konstnären Pierre Puvis de Chavannes (1824-98), som hon beundrade och uppskattade högt. Puvis de Chavannes hade även fungerat som hennes lärare hösten 1889 under hennes studietid i Paris.

I den hela linjen, slutna formen, harmoniska färgsättningen och sakrala stämningen i ”Mor och barn” ser man klart influenserna av Puvis de Chavannes läror. Samtidigt bör man komma ihåg att det fanns inslag i symbolismen som med säkerhet inte tilltalade Hanna Frosterus-Segerstråle. De mystiskt-idealistiska dragen rimmade illa med hennes naturalistiska och sunda livshållning. Däremot kunde symbolismen ge konsten en mer andlig klang och lyfta fram en djupare verklighet som var förenlig med hennes livsåskådning, helt enkelt fungera som en tolkning av den enskilda människans känslor.

Purchasing info
Contact
Johan Wulff
Helsinki
Johan Wulff
Head Specialist Art
+358 (0)50 410 1377

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: mon - fri 9 am - 5 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: mon - fri 9 am - 1 pm
+358-9-668 91 10

Customer Service
What will the transport cost?

Packaging and insurance

All items sent from Bukowskis are fully insured and carefully inserted in discreet packaging to protect your unique item.

How do I book a transport?

When the payment is settled, you're welcome to book transport on My Pages

When will my item be delivered?

Your order will be prepared within 1-2 days after the transport is booked. You will receive a message by mail, text or phone when your item is on its way. Please note, when making payment via Klarna, that the address for home delivery must be the same as your invoicing address.

Auction closed
Hammer price
10 401
E
U
R
109 360
S
E
K
10 827
USD
Estimate
6 000 - 8 000 EUR
The auction is closed.
Accepted minimum price is met
Bid history (33 bids)
2
May 15 7:11 PM
10 401 EUR
3
May 15 7:09 PM
10 201 EUR
2
May 15 7:08 PM
10 001 EUR
3
A
May 15 7:08 PM
10 000 EUR
3
A
May 15 7:07 PM
9 800 EUR
All times are in CEST
Recommendations