No connection to server

Erland Cullberg

(Sweden, 1931-2012)
Erland Cullberg
(Sweden, 1931-2012)

Erland Cullberg, Figures and palm.

Signed and dated -85. Oil on canvas 87 x 78 cm.

Good condition.

More information

Erland Cullbergs målningar är nästan omöjliga att värja sig mot. De pulserar av liv och intensiv närvaro. Med glödande färgmassor växer ansikten, situationer och händelser fram. Skapad med energiska penseldrag, stor känslighet och förbluffande kolorit. Erland Cullbergs måleri har förankringar i en expressionistisk tradition, men följer sina helt egna regler.

Erland Cullberg brukar beskrivas som en expressionist och kolorist. Sedan unga år led Cullberg av schizofreni, och han har kallat sin sjukdom för ”en spritt språngande psykisk förkylning”.

Hans konst behöver dock inte ses som någon sjukdomskonst. Erland Cullberg blev välutbildad och studerade på 1950-talet på Konstakademin för bl.a Bror Hjorth, Hugo Zuhr och Evert Lundquist. Cullberg och Evert Lundquist behöll kontakten livet ut.

År 2019 lades grunden för ett nytt stort konststipendium, i Erland Cullbergs namn. Hans syskon donerade en miljon kronor för att ett pris på 100.000 kronor ska kunna delas ut i minst tio år framöver. En styrelse med bl.a Olle Granath, Susanna Slöör och Dan Wolgers ska utse den årliga mottagaren av stipendiet.

Erland Cullberg fick sitt stora genombrott 1986 på Moderna Museet i Stockholm, där han utnämndes till “Årets Konstnär”.

”I Sverige tillhör han de absolut mest framträdande konstnärerna i dag och nästa år ska han få en separatutställning på Moderna museet.
Vi hade planerat den till i år, men det finns så mycket att välja blad så det har varit svårt att få ett samlat grepp om Cullbergs konst. Och ska vi ha ett 60-tal verk av honom här vill vi naturligtvis kunna välja de allra bästa, menar Olle Granath på Moderna museet”.
Utdrag ur reportage i DN Kultur, Hans Kronbrink 7 mars 1985

”Åtskilligt av det myckna som på senare år skrivits om Erland Cullberg har handlat om färgens märkliga väg till hans dukar - eller rent av om den färg som hamnat vid sidan av duken.

Inte för att hans säregna arbetssätt skulle vara utan betydelse. Och inte för att det skulle sakna intresse att fundera över hans roll - hur och varför hans position förändrats från Särling i början av 70-talet till Ideal i slutet. Men jag ska göra ett försök att bortse både från personligheten och från tiden. Och hålla mig till det som finns innanför ramarna på hans retrospektiva utställning på Moderna museet.

I ovanligt hög grad är Erland Cullbergs konst stillös.
I tidigare verk finns ett släktskap med - och beroende av - några andra udda: till exempel Ivan Aguéli och Åke Göransson. Och i målningar från 70-talets början kan man tycka sig känna igen rytmik och figuration från trakten av Cobra. Men där upphör varje likhet med någon annan stil och tradition - det är som om Erland Cullbergs bilder kom till vid sidan av eller på andra premisser för den samtida konsten." Utdrag ur reportage i DN Kultur, Leif Nylén 8 februari 1986

Erland Cullberg är representerad på ett stort antal museer över hela Norden. Bland annat på Moderna Museet och Nationalmuseum i Stockholm, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, Åbo Konstmuseum i Finland samt Museum für Kunst i tyska Lübeck.

Auction closed
Hammer price
22 000
S
E
K
1 940
E
U
R
2 041
USD
Estimate
25 000 SEK
The auction is closed.
Accepted minimum price is met
Bid history (16 bids)
7
May 28 9:43 PM
22 000 SEK
6
A
May 28 9:43 PM
21 001 SEK
6
A
May 28 9:40 PM
21 000 SEK
7
May 28 9:40 PM
20 000 SEK
6
May 28 9:37 PM
19 500 SEK
7
A
May 28 9:37 PM
19 000 SEK
7
May 28 9:35 PM
18 500 SEK
6
A
May 28 9:35 PM
18 000 SEK
6
May 28 9:34 PM
14 500 SEK
5
May 22 11:13 AM
14 000 SEK
2
May 22 8:57 AM
11 000 SEK
4
May 22 7:34 AM
10 000 SEK
2
May 21 11:11 AM
4 000 SEK
3
May 21 7:28 AM
3 200 SEK
2
May 20 11:20 PM
3 000 SEK
1
May 20 5:02 PM
300 SEK
All times are in CEST
Covered by droit de suite

By law, the buyer will pay an artist fee for this work of art. This fee is 5% of the hammer price, or less. For more information about this law:

Sweden: BUS
Finland: Kuvasto

Purchasing info
Image rights

The artworks in this database are protected by copyright and may not be reproduced without the permission of the rights holders. The artworks are reproduced in this database with a license from Bildupphovsrätt.

Contact
Mollie Engström
Stockholm
Mollie Engström
Assistant Specialist Art
+46 (0)70 748 22 63

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: Monday – Friday 9 am – 1 pm, 2 pm – 5 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: Monday – Friday 9 am – 1 pm
+358-9-668 91 10

Customer Service