No connection to server

Tor Bjurström

(Sweden, 1888-1966)
Tor Bjurström
(Sweden, 1888-1966)

Tor Bjurström, Aftonpromenad till havet

Signed Bjurström. Also signed and dated -44 verso. Oil on panel 46 x 55 cm.

Good condition.

More information

Tor Bjurström är rikligt representerad på svenska museer. I Moderna Museets samlingar finns åtta målningar och en stor samling grafiska verk. Tor Bjurström är även representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum, Kalmar Konstmuseum, Norrköpings konstmuseum och Statens Museum for Kunst i Köpenhamn samt Göteborgs stadsmuseum.

Tor Bjurström stod för ett impressionistiskt måleri med influenser från Henri Matisse, Edward Munch och danska målare, med en personlig blå och violett ton. 1909 debuterade Bjurström i Stockholm med gruppen De unga. Detta brukar räknas som modernismens genombrott i Sverige. I sin konst visade De Unga ett nytt expressivt och färgstarkt måleri som senare fick en avgörande betydelse för Göteborgs-kolorismens utveckling.

I Tor Bjurströms västkustlandskap dominerar ofta ljusblå och violetta nyanser vilket är tydligt i auktionens målning, "Aftonpromenad till havet”, där tre kvinnor tar en kvällspromenad längsmed den rosafärgade vägen ner till havet och klipporna. Längsmed vägen grönskar det och man känner de ljumma sommarvindarna.

Från slutet av 1940-talet övergick Tor Bjurström alltmer till ett mer expressionistiskt influerat måleri, ibland även med brutaliserande inslag av rött.

Tor Bjurström var utöver sitt konstnärskap även lärare på Valands målarskola i Göteborg 1920–1929. När Bjurström tillträdde som huvudlärare på Valands målarskola 1920, introducerade han en undervisning som uppmanade eleverna ”att de måste hitta sig själva ”och fokusera på bildens helhetsverkan - "färgen ska dofta”.
Genom sin lärargärning spred han Henri Matisses expressionistiska färglära till Göteborg, och inspirerade sina unga elever. Dessa elever fängslades av Bjurströms undervisning och kom i efterhand att kallas Göteborgskoloristerna. Av kritiker anses de utgöra en helt ny inriktning inom svenskt 1900-talsmåleri, med främsta namn som Åke Göransson, Ivan Ivarson, Nils Nilsson, Karin Parrow, Ragnar Sandberg och Inge Schiöler.

"En viktig person bakom Göteborgskolorismen var Tor Bjurström som åren 1920–1929 var lärare vid Valands målarskola i Göteborg.
Han hade studerat vid Konstakademin i Stockholm, för Kristian Zahrtmann i Köpenhamn och för Henri Matisse i Paris 1908 tillsammans med bland andra Isaac Grünewald och Sigrid Hjertén.

Göteborgskolorismen handlar som namnet antyder om färg. Det är ett sätt att måla som uppstod bland de konstnärer som studerade för Tor Bjurström på Valands målarskola i Göteborg under 1920-talet. Göteborgskolorister är däremot inget som dessa konstnärer kallade sig själva utan har myntats av en journalist i Stockholm. Det fick sedan djupare fäste på grund av antologin ”Göteborgskoloristerna” från 1948.

– Hemligheten är att han ser var och ens egenart, och låter var och en sjunga sin egen melodi. Han hade ingen strävan efter att styra dem eller leda in dem på hans sätt att måla, säger Håkan Wettre, tidigare konstintendent på Göteborgs konstmuseum, och fortsätter:
– Och så hade han med sig lärdomarna från Matisse, att färgen skulle klinga och att linjen var teckningens melodi."

Ur reportage i Göteborgsposten, 19 juli 2020.

Auction closed
If you have a similar object we can help you with an up-to-date valuation. We have the highest final prices in Scandinavia. Contact.
Estimate
30 000 SEK
The auction is closed.
Covered by droit de suite

By law, the buyer will pay an artist fee for this work of art. This fee is 5% of the hammer price, or less. For more information about this law:

Sweden: BUS
Finland: Kuvasto

Purchasing info
Image rights

The artworks in this database are protected by copyright and may not be reproduced without the permission of the rights holders. The artworks are reproduced in this database with a license from Bildupphovsrätt.

Contact
Mollie Engström
Stockholm
Mollie Engström
Assistant Specialist Art
+46 (0)70 748 22 63

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: Monday – Friday 9 am – 1 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: Monday – Friday 9 am – 1 pm
+358-9-668 91 10

Customer Service