No connection to server

Gusten Widerbäck

(Sweden, 1879-1970)
Gusten Widerbäck
(Sweden, 1879-1970)

Gusten Widerbäck, The Holy Trinity Church from Carolina Rediviva, Uppsala

Signed G. Widerbäck. Canvas/cardboard panel 49 x 70 cm.

More information

Motivet är ifrån Riddartorget, på vänster sida ser man låga byggnader, där nu
Värmlands nation ligger.
I oktober 1930 invigde Gustav V det färdigbyggda nationshuset som ritats av Ragnar Österberg.
Helga Trefaldighets kyrkans nuvarande kyrkobyggnad är troligen den tredje på denna plats. Kyrkans
äldsta del är sakristian som uppfördes i slutet av 1200-talet mot en äldre
träkyrka. Någon gång under 1300-talet byggdes den nuvarande treskeppiga
basilikan med gråsten i de nedre delarna och tegel i de övre. Under slutet av
medeltiden byggde man till det kraftiga och låga
kyrktornet. Den medeltida höga tornspiran förstördes när staden brann år
1702 och ersattes sedan med en huv. Korsarmarna mot norr och söder dateras
till 1400-talet. På kyrktornets sydsida finns ett starkt restaurerat medeltida
solur som visar svensk normaltid (vintertid). Valven och Mariakorets väggar är
täckta av 1400-talsmålningar, utförda av Albertus Pictor. På 1700-talet blev målningarna överkalkade men har senare tagits fram och restaurerats. togs fram och restaurerades 1905 och restaurerades. Prästgården bredvid kyrkan är den tidigare ombyggda
tiondeboden från medeltiden.
Gusten Widerbäck kommen från S Vi, Kalmar län, flyttade till Uppsala med sin familj 1881
samband med faderns anställning som lärare.
Sin första konstnärliga ledning fick Gusten Widerbäck av Uppsalas store son " Bruno Liljefors
därefter ett år vid Konstakademin i Stockholm, samt 2 år under ledning av Rikard Berg
konstnärsförbundets skola 1899-1901.
Efter avstutande studier återvänder Gusen Widerbäck till Uppsala, där han förblev staden
trogen tills hans bortgång 1970.
Gusten Widerbääcks måleri kom att handla om det provins-romantiska måleriet, med motiv
från hans hembygd, trakterna kring Uppsala, Kvarnbo och vyerna över slätten, ofta hämtade från
Vaksala. Och även hans stora intresse för staden och dess historiska byggnader är också något
som ofta återkommer i hans måleri.

Auction closed
If you have a similar object we can help you with an up-to-date valuation. We have the highest final prices in Scandinavia. Contact.
Estimate
8 000 SEK
The auction is closed.
Covered by droit de suite

By law, the buyer will pay an artist fee for this work of art. This fee is 5% of the hammer price, or less. For more information about this law:

Sweden: BUS
Finland: Kuvasto

Purchasing info
Image rights

The artworks in this database are protected by copyright and may not be reproduced without the permission of the rights holders. The artworks are reproduced in this database with a license from Bildupphovsrätt.

Contact
Johan Jinnerot
Stockholm
Johan Jinnerot
Specialist Art and Old master paintings
+46 (0)739 400 801

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: Monday – Friday 9 am – 1 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: Monday – Friday 9 am – 1 pm
+358-9-668 91 10

Customer Service