No connection to server

Jonas Lindkvist

(Sweden, 1889-1955)
Jonas Lindkvist
(Sweden, 1889-1955)

Jonas Lindkvist, Winter View of Akademikvarnen from Dombron, Uppsala

Signed Jonas Lindkvist and dated 1931. Panel 56 x 78 cm.

More information

Akademikvarnen är en byggnad på Kvarnholmen i Fyrisån i centrala Uppsala
Akademikvarnen är ett byggnadsminne och dess lokaler används idag av
Upplandsmuseet.
Redan på 1200-talet stod det en kvarn på den plats där Akademikvarnen idag
ligger. Den ägdes 1296 av Uppsala domkyrka men genom Gustav Vasas
reduktion under reformationen på 1500-talet hamnade kvarnen i Kronans ågo och kom därefter att användas som tullkvarn. År 1647 beslutade Drottning
Kristina att tullinkomsterna skulle tillfalla Uppsala universitet som därmed fick monopol över kvarnverksamheten i området. Kvarnen innefattade vid den här
tiden även ett vattendrivet sågverk och en pumpanordning som försåg brunnen vid Uppsala slott med vatten. De höga tullar som akademikerna
utkrävde av Uppsalas borgerskap och bönder ledde med tiden till konflikt
mellan den akademiska societeten och den borgerliga. Borgarna sökte
tillstånd för att bygga en egen kvarn och därmed bryta monopolet, men
denna ansökan avslogs. Universitetets kvarnmonopol bestod därför fram till
slutet av 1700-talet.
År 1766 började en ny kvarnbyggnad konstrueras på Kvarnholmen och år 1768
stod den nuvarande kvarnen, innehållande tio kvarnstenar, färdig. Under
mitten av 1700-talet byggdes även en smedja, en magasinsbyggnad, samt
kvarnbron i anslutning till Akademikvarnen. År 1855 genomgick
Akademikvarnen en stor ombyggnation för att kunna husera mer moderna
maskiner. Under ombyggnationen lades en ny våning till på kvarnen, samt de
gavlar som idag pryder kvarnens norra och södra fasader. Kvarnen eldhärjades
år 1910 och i och med återuppbyggnaden så ersattes vattenhjulen med
turbiner som drev kvarnstenarna. Kvarnen förblev i drift fram till år 1946.
Mellan år 1957 och 1959 byggdes kvarnens lokaler om för att husera
Upplandsmuseet som än idag finns kvar i kvarnen
I Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander från 1982 användes
Akademikvarnens exteriör för att porträttera den fiktiva "Biskopsgården".

Auction closed
If you have a similar object we can help you with an up-to-date valuation. We have the highest final prices in Scandinavia. Contact.
Estimate
6 000 SEK
The auction is closed.
Covered by droit de suite

By law, the buyer will pay an artist fee for this work of art. This fee is 5% of the hammer price, or less. For more information about this law:

Sweden: BUS
Finland: Kuvasto

Purchasing info
Image rights

The artworks in this database are protected by copyright and may not be reproduced without the permission of the rights holders. The artworks are reproduced in this database with a license from Bildupphovsrätt.

Contact
Johan Jinnerot
Stockholm
Johan Jinnerot
Specialist Art and Old master paintings
+46 (0)739 400 801

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: Monday – Friday 9 am – 1 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: Monday – Friday 9 am – 1 pm
+358-9-668 91 10

Customer Service