Sten Eklund (1942-2009)

Sten Eklund, svensk målare och grafiker. Utbildad 1966-1971 vid Konstakademin. Han är känd bland annat för sitt arbete med den fiktive 1800-talsbotanikern J M G Paléen och Kullahusets hemligheter där 53 handkolorerade kopparstålstick med tillhörande skulpturer ingår. Bildberättelsen är ett märkligt konstprojekt. Redan tidigt hade Eklund fascinerats av obegripliga apparater och konstruktioner som han målade på glas eller duk. I akvarell eller gouahe har han i Duchamps anda gjort märkliga bataljmålningar och andra scener befolkade med mekaniska figurer.

Selection of previously sold on Bukowskis
See all >>
162. Sten Eklund, "Transporthall".
Hammer price 
47 000 SEK
Estimate 
50 000 - 60 000 SEK
148. Sten Eklund, Untitled.
Hammer price 
12 000 SEK
Estimate 
15 000 - 20 000 SEK
90. Sten Eklund, "Stenarna i muren II".
Hammer price 
20 000 SEK
Estimate 
25 000 - 30 000 SEK
93. Sten Eklund, Untitled.
Hammer price 
95 000 SEK
Estimate 
100 000 - 150 000 SEK
595. Sten Eklund, "In i W:s landskap".
Hammer price 
12 000 SEK
Estimate 
20 000 - 25 000 SEK
339. Sten Eklund, "Färjor 1".
Hammer price 
55 000 SEK
Estimate 
60 000 - 80 000 SEK
596. Sten Eklund, "DS RAM".
Hammer price 
21 000 SEK
Estimate 
15 000 - 20 000 SEK
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>