1200605
Sten Eklund
(1942-2009)
Sten eklund,  painted acrylic glass, signed se and dated -68.
Sten eklund,  painted acrylic glass, signed se and dated -68.
Sten eklund,  painted acrylic glass, signed se and dated -68.
Sten eklund,  painted acrylic glass, signed se and dated -68.
Sten eklund,  painted acrylic glass, signed se and dated -68.

STEN EKLUND, painted acrylic glass, signed SE and dated -68.

"Plattformsfunktion I". 109 x 88 cm.
.
Viewing at Bukowskis, Berzelii Park 1 in Stockholm, March 24-30 (not March 28-29), 11 am - 5 pm. Collection takes place at Bukowskis, Västberga Allé 3, from March 31.

Not examined out of frame. Marks along the left edge.

Droit de suite: Yes
Location: Västberga Allé 3, 126 30 Hägersten - I1
Literature

Karolina Uggla, "Konst och kartläggning kring 1970 -Modell, diagram och karta i konstens landskap." Doctoral thesis, Institutionen för kultur och estetik, Stockholm University, 2015. "Plattformsfunktion" 1968, ill. in colours no. 4, additional p. III.

Related content

Sten Eklunds konstnärskap kretsar kring människans frånvaro. Inte hennes icke-existens, men hennes icke-närvaro. Både i hans grafiska produktion och i hans delikata glasmålningar bygger han kompositionen med fragment av byggnader, maskiner och objekt. De geometriskt uppbyggda verken blir till spår av människan, av hennes framfart och produktion och där en strukturerad ordning råder i frånvaron av ett mänskligt kaos.

Redan från början kritikerrosad har Eklund alltid ansetts vara före sin tid. Glasmålningarna från det sena 1960-talet och tidiga 1970-talet liknar vid första anblicken exakta arkitekt- eller ingenjörskonstruktioner. Den blanka eleganta, ytan stänger på sätt och vis ute betraktaren som får kämpa för att tränga igenom glaset för att nå de djupare dimensionerna bakom som ställer frågor om evolution och mänsklig determinering.

I doktorsavhandlingen nämnd under litteratur beskrivs målningen tillsammans med andra verk i kapitlet "Sten Eklunds målningar på glas: utställningen Bilder 1968, sid. 89-98. I kapitlet framhålls att inte bara glaset, utan även formerna ger associationer till Marcel Duchamps "Det stora glaset". Dessutom framhålls Eklunds språkintresse med påverkan av Ludwig Wittgensteins "Tractatus Logico-Philosophicus". Eklund skapar en värld i sina glasmålningar med element och kroppar som byggs upp via ett antal möjliga kombinationer och konfigurationer. Författaren återger ett antal ritningar utförda av Eklund där olika byggelement såsom "Plattformen" och "Plattformen i Ws landskap" leder fram till den färdiga målningen Plattformsfunktion. Avhandlingen bidrar till att sätta Eklunds redan beundrade glasmålningar i ett nytt intellektuellt sammanhang som visar hur väl bevandrad Eklund var i både konsthistorik och språkvetenskap.

Purchasing info
Contact
Caroline Lindahl
Stockholm
Caroline Lindahl
Appraiser
+46 (0)739 40 08 16

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: mon - fri 9 am - 5 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: mon - fri 9 am - 1 pm
+358-9-668 91 10

Send a message
What will the transport cost?

Packaging and insurance

All items sent from Bukowskis are fully insured and carefully inserted in discreet packaging to protect your unique item.

How do I book a transport?

After winning an auction, order your transport on My Pages

When will my item be delivered?

Your order will be prepared within 1-2 days after the transport is paid. You will receive a message by mail, text or phone when your item is on its way. Please note, when making payment via Klarna, that the address for home delivery must be the same as your invoicing address.

Auction closed
Final bid
56 000
S
E
K
5 186
E
U
R
5 811
USD
Estimate
40 000 - 50 000 SEK
The auction is closed.
Accepted minimum price is met
Bidhistory (20 bids)
8
A
Mar 30 5:32 PM
56 000 SEK
6
Mar 30 5:32 PM
54 000 SEK
8
A
Mar 30 5:24 PM
52 000 SEK
9
Mar 30 5:24 PM
50 000 SEK
8
A
Mar 30 5:24 PM
48 000 SEK
All times are in CEST