No connection to server

Anders Zorn (1860-1920)

Anders Zorn föddes i Mora 1860. Redan vid tolv års ålder skrevs Zorn in i skola, då hans konstnärliga talang redan visat sig och tre år senare sökte han därför in till Konstakademien i Stockholm. Från början tänkte han bli skulptör, men inom kort tog akvarellmåleriet över, det medium som skulle bli hans ända fram till 1887. På elevutställningen 1880 fick Zorn sitt genombrott med akvarellen "I sorg". Följande år vinner Zorn också internationellt rykte som porträttmålare. Hans akvarellmåleri når snart sin absoluta höjdpunkt, hans mest kända verk från perioden är Vårt dagliga bröd från 1886. Kort därefter övergår Zorn till oljemåleri, vilket sker med omedelbar framgång. Huvudsakligen vilade hans rykte på hans porträttkonst och han kom att avporträttera många storheter, till och med presidenter, exempelvis avporträtterades Theodore Roosevelt i en etsning. Just hans etsningar kom i hög grad att bidra till hans framgång. I slutet av 1880-talet började Zorn att arbeta i den genre som alltmer skulle komma att bli hans kännetecken, nakenhet i det fria. Vattnets rörelser och ljusets reflexer på vattenytan hade länge intresserat honom och nu komplicerades motivet genom att placera en modell vid eller i vattnet, i syfte att skildra en syntes mellan natur och människa. 1896 flyttade makarna Zorn hem till Sverige och Zorngården i Mora, som medförde ett ökat intresse för hembygden, vilket kom att speglas i hans kommande måleri. Av konstnärens scener från Moratrakten, dess allmoge och urgamla traditioner var "Midsommardansen", idag vid Nationalmuseum, den målning som Zorn själv värderade högst.

On Bukowskis Online right now
See all >>
Selection of previously sold on Bukowskis
357. Anders Zorn, "The Waltz" ("La Valse").
Hammer price 
50 000 SEK
Estimate 
50 000 - 60 000 SEK
582. Anders Zorn, Portrait of an old lady.
Hammer price 
36 000 SEK
Estimate 
40 000 - 50 000 SEK
653. Anders Zorn, "Bust".
Hammer price 
10 200 SEK
Estimate 
10 000 - 12 000 SEK
655. Anders Zorn, "The Frog".
Hammer price 
8 000 SEK
Estimate 
10 000 - 15 000 SEK
85. Anders Zorn, "Söndagsmorgon" (Sunday morning).
Hammer price 
11 000 000 SEK
Estimate 
12 000 000 - 15 000 000 SEK
55. Anders Zorn, "Sommar" (Summer).
Hammer price 
10 000 000 SEK
Estimate 
10 000 000 - 15 000 000 SEK
152A. Anders Zorn, "By the stove".
Hammer price 
20 000 SEK
Estimate 
20 000 - 25 000 SEK
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>