No connection to server

Anders Zorn (1860-1920)

Anders Zorn föddes i Mora 1860. Redan vid unga år förstod man att han hade konstnärliga anlag, 1875 reste han därav till Stockholm och började som elev vid dåvarande Slöjdskolan (nu Tekniska högskolan) i Stockholm och inom kort började han på Konstakademin. Från början tänkte han bli skulptör, men inom kort tog akvarellmåleriet över, det medium som skulle bli hans ända fram till 1887. På elevutställningen 1880 fick Zorn sitt genombrott med akvarellen "I sorg". Följande år vinner Zorn också internationellt rykte som porträttmålare. Hans akvarellmåleri når snart sin absoluta höjdpunkt, hans mest kända verk från perioden är Vårt dagliga bröd från 1886. Kort därefter övergår Zorn till oljemåleri, vilket sker med omedelbar framgång. Huvudsakligen vilade hans rykte på hans porträttkonst och han kom att avporträttera många storheter, till och med presidenter, exempelvis avporträtterades Theodore Roosevelt i en etsning. Just hans etsningar kom i hög grad att bidra till hans framgång. I slutet av 1880-talet började Zorn att arbeta i den genre som alltmer skulle komma att bli hans kännetecken, nakenhet i det fria. Vattnets rörelser och ljusets reflexer på vattenytan hade länge intresserat honom och nu komplicerades motivet genom att placera en modell vid eller i vattnet, i syfte att skildra en syntes mellan natur och människa. 1896 flyttade makarna Zorn hem till Sverige och Zorngården i Mora, som medförde ett ökat intresse för hembygden, vilket kom att speglas i hans kommande måleri. Av konstnärens scener från Moratrakten, dess allmoge och urgamla traditioner var "Midsommardansen", idag vid Nationalmuseum, den målning som Zorn själv värderade högst.

On Bukowskis Online right now
See all >>
Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
613A. Anders Zorn, "Söndagsmorgon" (Sunday morning).
613A. Anders Zorn, "Söndagsmorgon" (Sunday morning).
Hammer price 
30 000 000 SEK
Estimate
12 000 000 - 15 000 000 SEK
336. Anders Zorn, ”On the Beach St Ives Cornwall England”.
336. Anders Zorn, ”On the Beach St Ives Cornwall England”.
Hammer price 
14 500 000 SEK
Estimate
18 000 000 - 20 000 000 SEK
69. Anders Zorn, Reveil, Boulevard Clichy.
69. Anders Zorn, Reveil, Boulevard Clichy.
Hammer price 
13 100 000 SEK
Estimate
5 000 000 - 7 000 000 SEK
90. Anders Zorn, "Röd sand" (Red Sand).
90. Anders Zorn, "Röd sand" (Red Sand).
Hammer price 
11 750 000 SEK
Estimate
10 000 000 - 15 000 000 SEK
868. Anders Zorn, "Kapprodd" ("Boat Race").
868. Anders Zorn, "Kapprodd" ("Boat Race").
Hammer price 
11 250 000 SEK
Estimate
8 000 000 - 10 000 000 SEK
85. Anders Zorn, "Söndagsmorgon" (Sunday morning).
85. Anders Zorn, "Söndagsmorgon" (Sunday morning).
Hammer price 
11 000 000 SEK
Estimate
12 000 000 - 15 000 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>