No connection to server

Anders Zorn (1860-1920)

Anders Zorn föddes i Mora 1860. Redan vid unga år förstod man att han hade konstnärliga anlag, 1875 reste han därav till Stockholm och började som elev vid dåvarande Slöjdskolan (nu Tekniska högskolan) i Stockholm och inom kort började han på Konstakademin. Från början tänkte han bli skulptör, men inom kort tog akvarellmåleriet över, det medium som skulle bli hans ända fram till 1887. På elevutställningen 1880 fick Zorn sitt genombrott med akvarellen "I sorg". Följande år vinner Zorn också internationellt rykte som porträttmålare. Hans akvarellmåleri når snart sin absoluta höjdpunkt, hans mest kända verk från perioden är Vårt dagliga bröd från 1886. Kort därefter övergår Zorn till oljemåleri, vilket sker med omedelbar framgång. Huvudsakligen vilade hans rykte på hans porträttkonst och han kom att avporträttera många storheter, till och med presidenter, exempelvis avporträtterades Theodore Roosevelt i en etsning. Just hans etsningar kom i hög grad att bidra till hans framgång. I slutet av 1880-talet började Zorn att arbeta i den genre som alltmer skulle komma att bli hans kännetecken, nakenhet i det fria. Vattnets rörelser och ljusets reflexer på vattenytan hade länge intresserat honom och nu komplicerades motivet genom att placera en modell vid eller i vattnet, i syfte att skildra en syntes mellan natur och människa. 1896 flyttade makarna Zorn hem till Sverige och Zorngården i Mora, som medförde ett ökat intresse för hembygden, vilket kom att speglas i hans kommande måleri. Av konstnärens scener från Moratrakten, dess allmoge och urgamla traditioner var "Midsommardansen", idag vid Nationalmuseum, den målning som Zorn själv värderade högst.

On Bukowskis Online right now
See all >>
Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
357. Anders Zorn, "The Waltz" ("La Valse").
357. Anders Zorn, "The Waltz" ("La Valse").
Hammer price 
50 000 SEK
Estimate
50 000 - 60 000 SEK
402. Anders Zorn, Spanish lady.
402. Anders Zorn, Spanish lady.
Hammer price 
160 000 SEK
Estimate
175 000 - 200 000 SEK
251. Anders Zorn, "The Flea" (Dressing for Summer).
251. Anders Zorn, "The Flea" (Dressing for Summer).
Hammer price 
3 450 000 SEK
Estimate
4 000 000 - 6 000 000 SEK
287. Anders Zorn, "Omnibus".
287. Anders Zorn, "Omnibus".
Hammer price 
46 000 SEK
Estimate
30 000 - 35 000 SEK
297. Anders Zorn, Sir Ernest Cassel (1852-1921).
297. Anders Zorn, Sir Ernest Cassel (1852-1921).
Hammer price 
300 000 SEK
Estimate
300 000 - 400 000 SEK
413. Anders Zorn, "Faun and Nymph III".
413. Anders Zorn, "Faun and Nymph III".
Hammer price 
85 000 SEK
Estimate
50 000 - 60 000 SEK
499. Anders Zorn, "The Letter".
499. Anders Zorn, "The Letter".
Hammer price 
500 000 SEK
Estimate
600 000 - 800 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>