No connection to server

Albert Engström (1869-1940)

Albert Engström var en svensk konstnär, tecknare och författare, stilbildande inom svensk illustrationskonst. Skämtteckningar är hans signum, även om han också utförde landskap, porträtt och blomsterstilleben. Uppväxten i hemsocknen Hult i Småland kom starkt att påverka hans konstnärsskap. Men hans själ och hjärta kom att tillägnas det oändligt vackra Roslagen. I Grisslehamn kom Albert i kontakt med en rustik och ärlig miljö där det berättades många äldre historier som gav honom stor inspiration. Historier som han spetsade till och tolkade med hjälp av teckningar. Han studerade vid Valands konstskola med Carl Larsson som handledare, blev senare t.f. professor vid Konstakademin och invald i Svenska Akademien. Han korresponderade intensivt med August Strindberg och i hans bekantskapskrets återfinns även Bruno Liljefors, Gustav Fröding och Verner von Heidenstam. Albert Engström tillhör klassikerna i den skämtteckningstradition som blomstrade kring sekelskiftet 1900.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
18. Albert Engström, "Bakgårdar, Kungsholmen".
18. Albert Engström, "Bakgårdar, Kungsholmen".
Hammer price 
14 500 SEK
Estimate
12 000 - 15 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>
 Hide
 Show more

Important Timepieces 655

52. Patek Philippe, Golden Ellipse, "Jumbo", "Sigma Dial", ca 1977.
Estimate
80 000 - 100 000 SEK
Bid History
125 000
 
SEK
Your Bid
120 000
 
SEK
Your Bid
115 000
 
SEK
Your Bid
110 000
 
SEK
Your Bid
105 000
 
SEK
Your Bid
100 000
 
SEK
Your Bid
95 000
 
SEK
Your Bid
90 000
 
SEK
Your Bid
85 000
 
SEK
Your Bid
80 000
 
SEK
Your Bid
Current bid:
125 000 SEK