Eric Grate (1896-1983)

Grate, Eric (1896-1983), svensk skulptör. Av svenska skulptörer var Grate den som surrealismen närmast. Under hela sin mångåriga konstnärsgärning stagnerade han aldrig och hans verk är mångskiftande och variationsrika. Bildspråket blev surrealistiskt abstrakt med utgångspunkt från ”object trouvés”. Grate inspirerades av naturens utstrålning och dess olika former. Stenar rötter, insekter, skelettdelar omvandlades till skulpturer. Framförallt insektsvärlden gav hon impulser. Under 1960-talet var det särskilt strand, skrov och benknotor, som var utgångspunkt för hans skulpturer. Har utfört en mångfald officiella konstverk.

Selection of previously sold on BukowskisSee all >>

Sold previously on Bukowskis OnlineSee all >>