No connection to server

Carl Fredrik Hill (1849-1911)

Carl Fredrik Hill var en svensk bildkonstnär född i Lund. Hill räknas till en av Sveriges främsta landskapsmålare. Hills livsöde och konstnärskap tillhör den svenska konsthistoriens märkligaste och mest intressanta. Född i ett akademikerhem i Lund lyckades han trots faderns protester få påbörja studier vid Konstakademin i Stockholm och reste sedan till Frankrike, där han kom i kontakt med Corots landskapsmåleri. Han fann sina motiv i Barbizon och senare vid floden Oise, i Luc-sur-Mer och Bois-le-Roi. Han målade frenetiskt med förhoppning om att bli antagen på Paris-salongen. Redan under studieåren kämpade han med en begynnande mental ohälsa och 28-årig måste han föras till sinnessjukhuset i Passy. Under sjukhusvistelsen påbörjade han sin rika produktion av teckningar och fortsatte sedan med detta efter återkomsten till Lund, där han under återstoden av sitt liv vårdades av familjen. I tusentals blad framträder en fantasivärld av figurer och figurscener.Idag har Hills flodlandskap och blommande fruktträd från åren i Frankrike, tillsammans med de visionära teckningarna från sjukdomstiden i Lund fått stor uppskattning. Hans konst skildrar en ensamhet och längtan som är lätt att låta sig gripas av. Främst representerad på Malmö Museum och på Nationalmuseum i Stockholm.

Selection of previously sold on Bukowskis
337. Carl Fredrik Hill, "Parafras över Jesu dop I".
Hammer price 
48 000 SEK
Estimate 
30 000 - 40 000 SEK
86. Carl Fredrik Hill, "Kyrkan i Montigny".
Hammer price 
1 350 000 SEK
Estimate 
1 500 000 - 2 000 000 SEK
136. Carl Fredrik Hill, Marin.
Hammer price 
290 000 SEK
Estimate 
200 000 - 300 000 SEK
74. Carl Fredrik Hill, Beach scene from Luc-sur-mer.
Hammer price 
3 000 000 SEK
Estimate 
2 500 000 - 3 000 000 SEK
320. Carl Fredrik Hill, "Arkitektur" (Architecture).
Hammer price 
12 000 SEK
Estimate 
15 000 - 20 000 SEK
198. Carl Fredrik Hill, Vegetation by a stream.
Hammer price 
26 000 SEK
Estimate 
20 000 - 25 000 SEK
199. Carl Fredrik Hill, "Stenig strand".
Hammer price 
28 000 SEK
Estimate 
20 000 - 25 000 SEK
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>