No connection to server

Bror Hjorth (1894-1968)

Bror Hjorth (1894-1968) är en av de mest betydande och uppskattade konstnärerna i svenskt 1900-tal. Han växte upp i Dalboda i Björklinge socken ett par mil norr om Uppsala. Han fick en internationell skolning: 1919-1920 i Köpenhamn, 1921-1925 i Paris, som elev till den berömde skulptören Antoine Bourdelle, som i sin tur varit elev till Auguste Rodin. Bror Hjorth stannade kvar i Paris 20-talet ut och återvände först 1930 till Sverige. Bror Hjorth kom att bli målare i lika hög grad som skulptör. Han stora intryck av Bourdelle och Rodin, men han påverkades och inspirerades även av kubismen, folkkonst och afrikansk skulptur. Bror Hjorth intresserade sig särskilt för folkmusik vilket återspeglar hans motivvärld. Kombinationen av modernism och det folkliga frambringar ett unikt konstnärligt uttryck. Med sitt robusta formspråk och sina starka färger förmedlar hans konst livsglädje.
Bror Hjorth har även utfört många verk med religiösa motiv, flera av dem för kyrkor runt om i landet, bl a den väldiga Laestadiustriptyken för Jukkasjärvi kyrka. Utanför tågstationen i Uppsala finns sedan 1967 ett av Bror Hjorths kanske mest kända verk, Näckens polska. Bror Hjorts konstverk är mycket efteraktade på den skandinaviska auktionsmarknaden och betingar oftast höga summor. För några år sedan såldes den välbekanta monumentalmålningen "Kafferep vid Långsjön" för 12,5 miljoner. Enklare teckningar och skulpturer i gips eller terracotta säljs företrädelsevis på mindre auktioner.

Selection of previously sold on Bukowskis
536. Bror Hjorth, "Engelbrekt".
Hammer price 
30 000 SEK
Estimate 
30 000 - 40 000 SEK
535. Bror Hjorth, Wall relief no 2.
Hammer price 
42 000 SEK
Estimate 
15 000 - 18 000 SEK
436. Bror Hjorth, Kärlekspar (Love couple).
Hammer price 
15 000 SEK
Estimate 
15 000 - 18 000 SEK
388. Bror Hjorth, Margareta.
Hammer price 
32 000 SEK
Estimate 
40 000 - 50 000 SEK
431. Bror Hjorth, Lion.
Hammer price 
20 000 SEK
Estimate 
20 000 - 25 000 SEK
134. Bror Hjorth, "Sittande No. 2".
Hammer price 
38 000 SEK
Estimate 
30 000 - 35 000 SEK
45. Bror Hjorth, "Lying Margit".
Hammer price 
30 000 SEK
Estimate 
40 000 - 50 000 SEK
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>