No connection to server

Bengt Nordenberg (1822-1902)

Bengt Nordenberg var en svensk bildkonstnär född i Jämshög, Blekinge. Han studerade vid Konstakademien i Stockholm samt på resor till Düsseldorf, Paris och Italien. Nordenberg bodde från 1860 i Düsseldorf och tillhörde Düsseldorfskolan tillsammans med svenskarna Carl d’Unker, Killian Zoll och Marcus Larson. Nordenberg är främst känd för sina genremålningar och folklivsbilder med motiv hämtade från Dalarna, Blekinge och Skåne. Hans konst är väl representerad på såväl Nationalmuseum som Göteborgs konstmuseum. I hans motivkrets återfinns både interiör- och exteriörbilder, kyrkomålningar och altartavlor. Hans kompositioner är skickligt sammanställda och människoskildringarna träffande. Målningar som genom sin detaljrikedom och återgivande av seder och bruk, om även romantiserade, är av ett stort kulturhistoriskt intresse. Scenerna är skickligt komponerade och figurerna väl karaktäriserade.
Representerad på Nationalmuseum och Nordiska museet i Stockholm samt i landsortsmuseer.

Selection of previously sold on Bukowskis
141. Bengt Nordenberg, The eclipse.
Hammer price 
19 500 SEK
Estimate 
8 000 - 10 000 SEK
192. Bengt Nordenberg, Repairing fishnet.
Hammer price 
6 000 SEK
Estimate 
8 000 - 10 000 SEK
362. Bengt Nordenberg, Allmogeinteriör med kvinna som klipper får.
Hammer price 
16 500 SEK
Estimate 
10 000 - 12 000 SEK
128. Bengt Nordenberg, Rastande sällskap.
Hammer price 
19 000 SEK
Estimate 
25 000 - 30 000 SEK
233. Bengt Nordenberg, The return of the hunter.
Hammer price 
40 000 SEK
Estimate 
25 000 - 30 000 SEK
131. Bengt Nordenberg, Brudfärd.
Hammer price 
96 000 SEK
Estimate 
100 000 - 150 000 SEK
435. Bengt Nordenberg, Slåtterförberedelser.
Hammer price 
40 000 SEK
Estimate 
50 000 - 75 000 SEK
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>