Axel Peter (1863-1942)

Axel Peter var en svensk bildkonstnär född i Mönsterås. Han studerade för Edvard Perséus vid Konstakademien samt i Paris och Tyskland. Peter var medlem i Opponentrörelsen där bland andra Richard Berg, Nils Kreuger, Karl Nordström, J.A.G. Acke, Gustaf Fjaestad och Eugène Jansson ingick. Peter har ett eget uttryck i sina målningar och hans målningar föreställer ofta vackra landskap, stadsvyer, porträtt och blomsterstilleben.

Selection of previously sold on BukowskisSee all >>

Sold previously on Bukowskis OnlineSee all >>