André Lhote (1885-1962)

André Lhote, fransk målare och grafiker. Från ett impressionistiskt landskapsmåleri övergick han via fauvismen 1911 till kubism, där han representerade en mera moderat riktning inspirerad av Cézanne. Han stiliserar naturmotiven och når ett omväxlande, dekorativt formspel. Lhotes moderata kubism har påverkat flera generationer svenska konstnärer.

Selection of previously sold on BukowskisSee all >>