Wassily Kandinsky (1866-1944)

Den konstnär, som i sitt måleri och i sina konstteoretiska skrifter utvecklade den abstrakta geometriska konsten och blev dess främste företrädare.
Efter att ha studerat både nationalekonomi och juridik påbörjade han sin konstnärsutbildning, inspirerad av en stor utställning med franska impressionister i Moskva. I München kom han i kontakt med tyska, radikala konstnärer och startade tillsammans med dem ”Der blaue Reiter”. Efter några år i Moskva emigrerade han till Weimar och anslöt sig till Bauhaus-skolan. Under nazistregimens första år flyttade han med sin hustru vidare till Frankrike, där han förblev verksam resten av sitt liv.
Representerad på ledande moderna museer över hela världen.

Selection of previously sold on BukowskisSee all >>