Helene Schjerfbeck (1862-1946)

Vann redan under tonåren stor uppskattning för sitt traditionella historiemåleri och fick stipendier för studier i Paris och resor till Italien och Ryssland. Återkommen till hemstaden Helsingfors var hon en tid lärare vid Konstföreningens ritskola men trivdes inte i den finska huvudstadens konstnärskretsar med deras nationalromantiska måleri utan drog sig tillbaka till Hyvinge och Ekenäs i södra Finland, där hon utvecklade sin särpräglade modernistiska stil, inspirerad av studier i konstböcker över de stora franska konstnärerna. Genom konsthandlaren Gösta Stenman i Stockholm blev hon känd och fick möjlighet att ställa ut.
Representerad på Atheneum och Gyllenbergs Konstmuseum i Helsingfors samt i många finländska och svenska privatsamlingar.

Selection of previously sold on Bukowskis
See all >>
650. Helene Schjerfbeck, "Konvalescenten".
Hammer price 
42 000 SEK
Estimate 
40 000 - 60 000 SEK
776. Helene Schjerfbeck, "Cypresser, Fiesole" (Cypresses, Fiesole).
Hammer price 
570 000 SEK
Estimate 
600 000 - 800 000 SEK
333. Helene Schjerfbeck, "Landskap från Raseborg" (Landscape from Raseborg).
Hammer price 
300 000 SEK
Estimate 
300 000 - 350 000 SEK
259. Helene Schjerfbeck, "Before Confirmation".
Hammer price 
4 850 000 SEK
Estimate 
5 000 000 - 7 000 000 SEK
95. Helene Schjerfbeck, "A PORTRAIT OF TWO CHILDREN".
Hammer price 
120 000 EUR
Estimate 
125 000 EUR
33. Helene Schjerfbeck, PORTRAIT OF A MAN.
Hammer price 
8 000 EUR
Estimate 
10 000 - 12 000 EUR
103. Helene Schjerfbeck, RESTING YOUNG BULL.
Hammer price 
12 000 EUR
Estimate 
8 000 - 12 000 EUR
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>