No connection to server

Helene Schjerfbeck (1862-1946)

Helena Schjerfbeck tillhör en av Finlands mest kända konstnärer. Hon växte upp i fattiga förhållanden i en finlandssvensk familj i Helsingfors. När Schjerfbeck vid fyra års ålder föll ned för en trappa och fick en allvarlig höftskada kunde familjen inte bekosta läkarvård och följden blev att Schjerfbeck fick en haltande gång och i perioder plågades av smärtor genom hela livet. Redan under tonåren vann Helene Schjerfbeck en stor uppskattning för sitt traditionella historiemåleri och fick stipendier för studier i Paris och resor till Italien och Ryssland. Återkommen till hemstaden Helsingfors var hon en tid lärare vid Konstföreningens ritskola men trivdes inte i den finska huvudstadens konstnärskretsar med deras nationalromantiska måleri utan drog sig tillbaka till Hyvinge och Ekenäs i södra Finland, där hon utvecklade sin särpräglade modernistiska stil, inspirerad av studier i konstböcker över de stora franska konstnärerna. Schjerfbeck är mest känd för sina avskalade självporträtt - de flesta och mest kända målade hon under åren 1939–1945 då hon var kring åttio år gammal. Men hon har också andra berömda målningar, såsom målningar av barn och flera stilleben. Genom konsthandlaren Gösta Stenman i Stockholm blev hon känd och fick möjlighet att ställa ut. Idag finns hon representerad på Ateneum och Gyllenbergs Konstmuseum i Helsingfors samt i många finländska och svenska privatsamlingar.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
333. Helene Schjerfbeck, "Landskap från Raseborg" (Landscape from Raseborg).
333. Helene Schjerfbeck, "Landskap från Raseborg" (Landscape from Raseborg).
Hammer price 
300 000 SEK
Estimate
300 000 - 350 000 SEK
419. Helene Schjerfbeck, Portrait of a young girl.
419. Helene Schjerfbeck, Portrait of a young girl.
Hammer price 
255 000 SEK
Estimate
300 000 - 400 000 SEK
323. Helene Schjerfbeck, "Landskap med björkar" (Landscape with birches).
323. Helene Schjerfbeck, "Landskap med björkar" (Landscape with birches).
Hammer price 
65 000 SEK
Estimate
60 000 - 80 000 SEK
443. Helene Schjerfbeck, "Vårbroddens madonna" ("Spring Madonna").
443. Helene Schjerfbeck, "Vårbroddens madonna" ("Spring Madonna").
Hammer price 
6 500 000 SEK
Estimate
4 000 000 - 4 500 000 SEK
413. Helene Schjerfbeck, "Cypresser, Fiesole" (Cypresses, Fiesole).
413. Helene Schjerfbeck, "Cypresser, Fiesole" (Cypresses, Fiesole).
Hammer price 
1 250 000 SEK
Estimate
600 000 - 800 000 SEK
416. Helene Schjerfbeck, Portrait of a man.
416. Helene Schjerfbeck, Portrait of a man.
Hammer price 
135 000 SEK
Estimate
120 000 - 140 000 SEK
532. Helene Schjerfbeck, "Kostymbild".
532. Helene Schjerfbeck, "Kostymbild".
Hammer price 
42 000 SEK
Estimate
20 000 - 25 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>