No connection to server

Helene Schjerfbeck (1862-1946)

Helena Schjerfbeck tillhör en av Finlands mest kända konstnärer. Hon växte upp i fattiga förhållanden i en finlandssvensk familj i Helsingfors. När Schjerfbeck vid fyra års ålder föll ned för en trappa och fick en allvarlig höftskada kunde familjen inte bekosta läkarvård och följden blev att Schjerfbeck fick en haltande gång och i perioder plågades av smärtor genom hela livet. Redan under tonåren vann Helene Schjerfbeck en stor uppskattning för sitt traditionella historiemåleri och fick stipendier för studier i Paris och resor till Italien och Ryssland. Återkommen till hemstaden Helsingfors var hon en tid lärare vid Konstföreningens ritskola men trivdes inte i den finska huvudstadens konstnärskretsar med deras nationalromantiska måleri utan drog sig tillbaka till Hyvinge och Ekenäs i södra Finland, där hon utvecklade sin särpräglade modernistiska stil, inspirerad av studier i konstböcker över de stora franska konstnärerna. Schjerfbeck är mest känd för sina avskalade självporträtt - de flesta och mest kända målade hon under åren 1939–1945 då hon var kring åttio år gammal. Men hon har också andra berömda målningar, såsom målningar av barn och flera stilleben. Genom konsthandlaren Gösta Stenman i Stockholm blev hon känd och fick möjlighet att ställa ut. Idag finns hon representerad på Ateneum och Gyllenbergs Konstmuseum i Helsingfors samt i många finländska och svenska privatsamlingar.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
664. Helene Schjerfbeck, "Girl with Blue Ribbon".
664. Helene Schjerfbeck, "Girl with Blue Ribbon".
Hammer price 
14 250 000 SEK
Estimate
2 500 000 - 3 000 000 SEK
443. Helene Schjerfbeck, "Vårbroddens madonna" ("Spring Madonna").
443. Helene Schjerfbeck, "Vårbroddens madonna" ("Spring Madonna").
Hammer price 
6 500 000 SEK
Estimate
4 000 000 - 4 500 000 SEK
355. Helene Schjerfbeck, "Ung kvinna" (Young woman).
355. Helene Schjerfbeck, "Ung kvinna" (Young woman).
Hammer price 
6 000 000 SEK
Estimate
4 000 000 - 4 500 000 SEK
1011. Helene Schjerfbeck, "Blå Madonna" (Blue Madonna).
1011. Helene Schjerfbeck, "Blå Madonna" (Blue Madonna).
Hammer price 
5 400 000 SEK
Estimate
3 500 000 - 4 000 000 SEK
240. Helene Schjerfbeck, "Hyresvärden I" (The landlord).
240. Helene Schjerfbeck, "Hyresvärden I" (The landlord).
Hammer price 
5 500 000 SEK
Estimate
6 000 000 - 8 000 000 SEK
235. Helene Schjerfbeck, "Flickprofil i grön klänning" (Girl profile in green dress).
235. Helene Schjerfbeck, "Flickprofil i grön klänning" (Girl profile in green dress).
Hammer price 
5 050 000 SEK
Estimate
2 000 000 - 3 000 000 SEK
259. Helene Schjerfbeck, "Before Confirmation".
259. Helene Schjerfbeck, "Before Confirmation".
Hammer price 
4 850 000 SEK
Estimate
5 000 000 - 7 000 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>
Helene Schjerfbeck, Girl on the Sand.
Helene Schjerfbeck, Girl on the Sand.
Hammer price 
460 200 EUR
Estimate
580 000 - 650 000 EUR
Helene Schjerfbeck, "The letter".
Helene Schjerfbeck, "The letter".
 
Estimate
450 000 - 500 000 EUR
Helene Schjerfbeck, "Student cap (after the party)".
Helene Schjerfbeck, "Student cap (after the party)".
Hammer price 
175 200 EUR
Estimate
55 000 - 65 000 EUR
HELENE SCHJERFBECK, "Dulcinea del Toboso".
HELENE SCHJERFBECK, "Dulcinea del Toboso".
Hammer price 
68 400 EUR
Estimate
60 000 - 80 000 EUR
HELENE SCHJERFBECK, GIRL WITH BRAIDS.
HELENE SCHJERFBECK, GIRL WITH BRAIDS.
Hammer price 
65 400 EUR
Estimate
60 000 - 80 000 EUR
HELENE SCHJERFBECK,  "MY WORK BENCH, STUDY", 1926.
HELENE SCHJERFBECK, "MY WORK BENCH, STUDY", 1926.
Hammer price 
60 200 EUR
Estimate
50 000 - 60 000 EUR