No connection to server

Ragnar Sandberg (1902-1972)

Ragnar Sandberg är en av den svenska 1900-talskonstens förgrundsfigurer och hans oljemålningar betingar idag höga priser. Efter studier vid Valands konsthögskola kom han att tillhöra de så kallade Göteborgskoloristerna. Genom sin sublima palett som flyktigt växlade mellan färgexpressionism och bleka pastelltoner skapade han sig en särställning bland sina samtida. Vid tiden för andra världskrigets slut kom Sandberg alltmer att ägna tid åt studier i det mindre formatet. Han intresserade sig för formernas rytmik och lagbundenhet. 1947 blev han ledamot av Konstakademien. Samma år erhöll han professorstiteln i teckning vid Konsthögskolan, en tjänst som han upprätthöll till 1949 då han vid nämnda institution utnämndes till professor i målning.

Selection of previously sold on Bukowskis
12. Ragnar Sandberg, "Badande, Les Sablettes".
Hammer price 
140 000 SEK
Estimate 
175 000 - 200 000 SEK
357. Ragnar Sandberg, "Rönnängs brygga".
Hammer price 
175 000 SEK
Estimate 
175 000 - 200 000 SEK
479. Ragnar Sandberg, "Kväll" (Evening).
Hammer price 
40 000 SEK
Estimate 
50 000 - 60 000 SEK
131. Ragnar Sandberg, "Sommarnatt".
Hammer price 
180 000 SEK
Estimate 
150 000 - 200 000 SEK
92. Ragnar Sandberg, Hens.
Hammer price 
180 000 SEK
Estimate 
200 000 - 225 000 SEK
1. Ragnar Sandberg, "Blå buss II (L:a Bommen)".
Hammer price 
120 000 SEK
Estimate 
80 000 - 100 000 SEK
47. Ragnar Sandberg, The harbour.
Hammer price 
195 000 SEK
Estimate 
125 000 - 150 000 SEK
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>