No connection to server

Ragnar Sandberg (1902-1972)

Ragnar Sandberg är en av den svenska 1900-talskonstens förgrundsfigurer och hans oljemålningar betingar idag höga priser. Efter studier vid Valands konsthögskola kom han att tillhöra de så kallade Göteborgskoloristerna. Genom sin sublima palett som flyktigt växlade mellan färgexpressionism och bleka pastelltoner skapade han sig en särställning bland sina samtida. Vid tiden för andra världskrigets slut kom Sandberg alltmer att ägna tid åt studier i det mindre formatet. Han intresserade sig för formernas rytmik och lagbundenhet. 1947 blev han ledamot av Konstakademien. Samma år erhöll han professorstiteln i teckning vid Konsthögskolan, en tjänst som han upprätthöll till 1949 då han vid nämnda institution utnämndes till professor i målning.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
357. Ragnar Sandberg, "Rönnängs brygga".
Hammer price 
175 000 SEK
Estimate
175 000 - 200 000 SEK
479. Ragnar Sandberg, "Kväll" (Evening).
Hammer price 
40 000 SEK
Estimate
50 000 - 60 000 SEK
312. Ragnar Sandberg, "Matroser" (Sailors in Toulon).
Hammer price 
630 000 SEK
Estimate
300 000 - 400 000 SEK
396. Ragnar Sandberg, "Landskap, Hanhals".
Hammer price 
70 000 SEK
Estimate
80 000 - 100 000 SEK
393. Ragnar Sandberg, Soccer players.
Hammer price 
540 000 SEK
Estimate
200 000 - 225 000 SEK
477. Ragnar Sandberg, "Östra Hamngatan".
Hammer price 
290 000 SEK
Estimate
300 000 - 350 000 SEK
260. Ragnar Sandberg, "Gatuljus" (Street lights).
Hammer price 
180 000 SEK
Estimate
150 000 - 175 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>