No connection to server

Ragnar Sandberg (1902-1972)

Ragnar Sandberg är en av den svenska 1900-talskonstens förgrundsfigurer och hans oljemålningar betingar idag höga priser. Efter studier vid Valands konsthögskola kom han att tillhöra de så kallade Göteborgskoloristerna. Genom sin sublima palett som flyktigt växlade mellan färgexpressionism och bleka pastelltoner skapade han sig en särställning bland sina samtida. Vid tiden för andra världskrigets slut kom Sandberg alltmer att ägna tid åt studier i det mindre formatet. Han intresserade sig för formernas rytmik och lagbundenhet. 1947 blev han ledamot av Konstakademien. Samma år erhöll han professorstiteln i teckning vid Konsthögskolan, en tjänst som han upprätthöll till 1949 då han vid nämnda institution utnämndes till professor i målning.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
190. Ragnar Sandberg, Måspredikan.
190. Ragnar Sandberg, Måspredikan.
Hammer price 
1 800 000 SEK
Estimate
2 000 000 - 2 500 000 SEK
100. Ragnar Sandberg, "Non-intervention".
100. Ragnar Sandberg, "Non-intervention".
Hammer price 
1 800 000 SEK
Estimate
1 800 000 - 2 000 000 SEK
54A. Ragnar Sandberg, "Poeten" ("Vision").
54A. Ragnar Sandberg, "Poeten" ("Vision").
Hammer price 
1 000 000 SEK
Estimate
1 000 000 - 1 200 000 SEK
224. Ragnar Sandberg, "Poeten" (The poet).
224. Ragnar Sandberg, "Poeten" (The poet).
Hammer price 
800 000 SEK
Estimate
1 000 000 - 1 500 000 SEK
105. Ragnar Sandberg, "Badstrand II" (Beach II).
105. Ragnar Sandberg, "Badstrand II" (Beach II).
Hammer price 
790 000 SEK
Estimate
500 000 - 700 000 SEK
109. Ragnar Sandberg, Uppvaktande sjömän på kajen.
109. Ragnar Sandberg, Uppvaktande sjömän på kajen.
Hammer price 
780 000 SEK
Estimate
600 000 - 800 000 SEK
229. Ragnar Sandberg, White birds on dark background.
229. Ragnar Sandberg, White birds on dark background.
Hammer price 
730 000 SEK
Estimate
600 000 - 800 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>