No connection to server

Exquisite sculptures by Carl Milles at Important Spring Sale


Carl Milles Paulus bländas


The motive is St. Paul's conversion when he was hit by a powerful beam of light on his way to Damascus, dazzled and fell from the horse. The dramatic story of when he sees Christ and his Christian conversion is told in Acts of the Apostles.
The sculptor Carl Milles dominated Swedish art life for much of the 20th century. He received several orders for monumental public works of art which are located primarily in Sweden and the United States.Explore the sculpture


Carl Milles The Skater Princess


The Skating Princess by Carl Milles is a fast-paced, lively skating girl, the arms are stretched and the short skirt turns in a pirouette. Milles created this bronze in 1949 after seeing a skating girl in Rockefeller Plaza in New York. He became so fond of her movements that he tried to catch them in bronze. The sculpture does not have much in common with Milles heavy themes such as "Man and Pegasus" or "Hand of God" that came together at the same time.
The motif is found at Millesgården.Explore the sculptureCarl Milles Europa och Tjuren


Redan 1921 fick Carl Milles i uppdrag att utföra en stadsbrunn till stora torget i Halmstad. Halmstad hade genom en donation fått medel till en fontänskulptur och en tävling utlystes. De inkomna bidragen höll inte måttet så de styrande vände sig direkt till Milles. Valet av motiv stod klart för Milles tidigt för till sin hustru Olga skrev han i juni 1921: "Halmstadsherrarna blevo mycket förtjusta i Tritonbrunn med Europa och Tjuren". Det dröjde dock fem år innan han var nöjd med det slutgiltiga utförandet och den monumentala brunnen "Europa och tjuren" kom på plats. Motivet hämtade Milles från den antika mytologin - den feniciska prinsessan Europa fördes bort över havet av guden Zeus som förvandlat sig till en tjur. I skulpturgruppen "Europa och Tjuren", som egentligen var avsedd att ses från långsidorna, har Milles fångat kontrasten mellan den tunga, kraftfulla tjuren och den graciösa, svävande kvinnofiguren, mellan den maskulina kraften och det kvinnliga behaget.Utforska skulpturen


When is the viewing and auction?

Viewing 27 May – 1 June, Berzelii Park 1, Stockholm.
Auction 2 – 4 June, Arsenalsgatan 2, Stockholm.
Open Mon–Fri 11 am – 6 pm, Sat–Sun 11 am – 5 pm.

Read more about the auction


Contact our specialists


Andreas Rydén
Stockholm
Andreas Rydén
Head Specialist, Art, Deputy Managing Director
+46 (0)728 58 71 39
Björn Extergren
Stockholm
Björn Extergren
Head of Consignment & Sales Department, Fine Art Stockholm. Specialist Antique Furniture, Decorative Arts and Asian Ceramics
+46 (0)706 40 28 61
Carl Barkman
Stockholm
Carl Barkman
Head Specialist Fine Art and Antiques
+46 (0)708 92 19 71
Lisa Gartz
Stockholm
Lisa Gartz
Specialist Sculpture and Old Masters
+46 (0)709 17 99 93