Anna Petrus (1886-1949)

Skulptör och formgivare. Bedrev skulpturstudier i London och sedan studier vid Althins målarskola, genomgick Konstakademin 1911–1915 och hade därefter egen ateljé med ett antal uppmärksammade separatutställningar. Dotter till grevinnan Maria von Stackelberg och Oskar V. Peterson, professor i pediatrik. Vid mitten av 1920-talet var hon en av de första att återupptäcka tennet som vid den tiden ansågs som ett gammalt oädelt material, och blev en av de drivande formgivarna i Svenskt Tenn. Vid 1920-talets början samarbetade Petrus med arkitekt Uno Åhrén. Tillsammans formgav de underreden till bord med ciselerade tennskivor i en fantasirik, arkaiserande stil. Lejonet blev senare ett av Anna Petrus signum; motivet återkom både i industriproduktion för CG Hallberg, Näfvekvarns Bruk och inte minst för Firma Svenskt Tenn. Hon deltog i flertalet av tidens många utställningar: Världsutställningen i Paris 1925, Stockholmsutställningen 1930 och den svenska konstindustriella utställningen i London 1931.

Valikoima aiemmin Bukowskilla myydyistäKatso kaikki >>